You are currently viewing Școala Gimnazială nr. 4-Moreni va intra în reabilitare

Școala Gimnazială nr. 4-Moreni va intra în reabilitare

Constantin Dinu, primarul municipiului Moreni, a semnat contractul de finanţare pentru proiectul,,Reabilitare, modernizare, dotare şi extindere Şcoala Gimnazială nr. 4 Moreni”.

Proiectul este finanţat din fonduri europene, prin Programul Operaţional Regional, şi are o valoare de 14.015.976,92 lei, din care partea de cofinanţare a municipalităţii morenare este de 2%.

Obiectivul general al proiectului îl reprezintă îmbunătăţirea condiţiilor din unitatea de învăţământ Şcoala Gimnaziala nr. 4 Moreni în vederea creşterii performanţelor elevilor şi a reducerii abandonului şcolar.

Scopul proiectului este reprezentat de:

-modernizarea infrastructurii existente (Corp C1 Şcoală);

-construirea unei noi săli de sport (cu anexe, grupuri sanitare, vestiare şi duşuri);

-amenajarea unei săli de şedinte pentru consiliul elevilor, spaţii administrative, împrejmuire şi amenajare spaţii exterioare.

Totodată, se dorește ca această investiţie să conducă la:

-Îmbunătăţirea şi extinderea infrastructurii educaţiei în mediul urban, asigurarea egalităţii de şanse prin accesul la educaţie al persoanelor cu dizabilităţi şi al grupurilor defavorizate, cât şi al celor cu probleme de ordin social, prevenirea abandonului şcolar;

-Achiziţionarea de echipamente educative moderne, inclusiv echipamente IT şi mobilier adecvat procesului educaţional;

-Asigurarea spaţiilor pentru serviciile de consiliere şi orientare şcolară;

-Asigurarea realizării personale, a stării de sănătate şi a participării populaţiei la educaţie;

-Asigurarea de laboratoare şi ateliere performante;

-Dezvoltarea spiritului comunitar la elevi.

Primaria Moreni