You are currently viewing ANUNȚ: Finalizarea raportului de mediu pentru  ” ACTUALIZARE PLAN URBANISTIC GENERAL ȘI REGULAMENT LOCAL DE URBANISM, COMUNA LUCIENI”

ANUNȚ: Finalizarea raportului de mediu pentru ” ACTUALIZARE PLAN URBANISTIC GENERAL ȘI REGULAMENT LOCAL DE URBANISM, COMUNA LUCIENI”

  • Post category:Anunt

CONSILIUL LOCAL LUCIENI în calitate de titular al planului ” ACTUALIZARE PLAN URBANISTIC GENERAL ȘI REGULAMENT LOCAL DE URBANISM, COMUNA LUCIENI” anunță publicul interesat asupra finalizării raportului de mediu pentru planul mai sus menționat și organizarea ședinței de dezbatere publică.
Ședința de dezbatere publică va avea loc în data de 17.08.2022, ora 1400, la sediul primăriei Lucieni, județul Dâmbovița.
Raportul de mediu poate fi consultat la sediul APM Dâmbovița, Târgoviște, Calea Ialomiței, nr.1, județul Dâmbovița, în zilele de luni-joi orele 08-1630 și vineri orele 08-14.
Documentația supusă dezbaterii (proiectul de plan și raportul de mediu) este afișat pe site-ul APM Dâmbovița http://www.anpm.ro/ro/web/apm-dambovița/avizul-de-mediu.
Observațiile ,sugestiile, propunerile publicului se primesc în scris la adresa de
e-mail: office@apmdb.anpm.ro sau la sediul APM Dâmbovița din municipiul Târgoviște , Calea Ialomiței, nr.1, județul Dâmbovița, până la data de 15.08.2022.