You are currently viewing INVITAȚIE DE PARTICIPARE LA PROCEDURA COMPETITIVĂ ÎN VEDEREA ACHIZIȚIEI UNEI LINII TEHNOLOGICE DE PRODUS AMBALAJE ECOLOGICE DIN HÂRTIE

INVITAȚIE DE PARTICIPARE LA PROCEDURA COMPETITIVĂ ÎN VEDEREA ACHIZIȚIEI UNEI LINII TEHNOLOGICE DE PRODUS AMBALAJE ECOLOGICE DIN HÂRTIE

  • Post category:Anunt

DATE BENEFICIAR:

 

Denumire: S.C. UVV INTER-ROLL S.R.L.

Cod SMIS: 159430

Cod fiscal: 37415031,

Nr. Inregistrare RC: J24/579/2017,

Telefon: 0724364938

Email: uvv.inter-roll@yahoo.com

Administrator: Voichița ULICI

Alte informaţii şi/sau clarificări pot fi obţinute:  Zilnic intre orele 08.30 – 16.30

 

OBIECTUL ACHIZITIEI

 

Obiectul contractului il reprezinta achizitionarea de SISTEM FOTOVOLTAIC pentru investitia „Dezvoltarea societății UVV INTER-ROLL S.R.L

Valoarea totala estimata a achizitiilor este 2.570.932,00 lei fara TVA

CRITERIUL DE ATRIBUIRE:

In conformitate cu prevederile Ordinului MFE nr. 1284/ 2016: ,,Se va alege oferta cu cele mai multe avantaje pentru realizarea scopului proiectului (se compară ofertele primite prin raportarea lor la toate cerințele publicate și alege oferta care îndeplinește cerințele tehnice și prezintă avantaje față de acestea, la un raport calitate/preț competitiv).

 

CONDITII DE PARTICIPARE:

In conformitate cu prevederile caietului de sarcini/specificatiilor tehnice

 

MOD DE OBTINERE A CAIETULUI DE SARCINI/SPECIFICATIILOR TEHNICE:

 

https://beneficiar.fonduri-ue.ro:8080/2-uncategorised/35-achizitii-publice-beneficiari-privati-2 – rubrica – achizitii beneficiari privati

TERMEN LIMITA DE PRIMIRE A OFERTELOR: 22.04.2023

 

 MODUL DE TRANSMITERE A OFERTEI

Solicitarile de clarificari pot fi depuse personal, prin posta sau curier la punctul de lucru al societatii in UVV INTER-ROLL S.R.L, Adresa: str. Corodan, nr. 10, Cicârlău, Județul Maramureş, România sau pot fi transmise prin email la adresa: uvv.inter-roll@yahoo.com.

Persoana contact:

– pentru probleme organizatorice si a documentelor de calificare, cat si  pentru probleme tehnice se solicita clarificări în scris la punctul de lucru al societatii UVV INTER-ROLL S.R.L. sau prin mail in atentia Doamnei Voichița ULICI.

 

Date de contact beneficiar:

Adresa: str. Corodan, nr. 10, Cicârlău, Județul Maramureş, România, cod poștal 437095, România,

Tel: 0732133427, Mail uvv.inter_roll@yahoo.com,

Proiect cofinanțat din Fondul European de Dezvoltare Regională prin Programul Operaţional Competitivitate 2014-2020

Conținutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziţia oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României.