CJSU: Carantina în comuna Pucheni se prelungeste cu  o săptămână

CJSU: Carantina în comuna Pucheni se prelungeste cu o săptămână

Comitetul Județean pentru Situații de Urgență a decis prelungirea carantinei în comuna Pucheni, cu o săptămână.
Decizia a fost luată în urma consultării raportului, privind analiza evoluției cazurilor SARS-CoV-2 în comuna dâmbovițeană, raport în care se propune prelungirea măsurii de carantină zonală cu încă 7 zile.
Prelungirea este valabilă timp de o săptămână, cu începere de joi, 4 martie 2021, de la ora 5.00.

Se pastreaza restrictiile in vigoare:
“Art. 2. Este strict interzisă intrarea/ieșirea din zona carantinată prin alte zone și căi de acces decât cele deschise circulației publice de pe drumurile naționale, județene, comunale și forestiere.

Art. 3. Circulația și staționarea în spații publice a persoanelor sunt interzise, cu excepția motivelor bine justificate, pe baza declarației pe propria răspundere, legitimației de serviciu sau a adeverinței eliberate de angajator. Modelul declarației pe propria răspundere este prevăzut în anexa la prezenta hotărâre și face parte integrantă din aceasta.

Art. 4. În zona prevăzută la art. 1 alin. (2) se instituie următoarele măsuri obligatorii pentru toate persoanele care se află permanent sau tranzitează zona menționată la art. 1:

1. Identificarea tuturor persoanelor cu domiciliul, reședința ori adresa declarată în zona menționată la art. 1 alin. (2) și introducerea acestora în bazele de date dedicate;

2. Limitarea la maximum a deplasării persoanelor și monitorizarea permanentă a respectării acestei măsuri. Ieșirea persoanelor din locuință este permisă doar pe bază de declarație pe propria răspundere, legitimație de serviciu sau adeverință eliberată de angajator, după caz;”