You are currently viewing SATUL LUCIENI INTRĂ ÎN CARANTINĂ 14 ZILE, ÎNCEPÂND CU ASTĂZI, ORA 12:00

SATUL LUCIENI INTRĂ ÎN CARANTINĂ 14 ZILE, ÎNCEPÂND CU ASTĂZI, ORA 12:00

Potrivit analizei de risc, efectuată de către Direcția de Sănătate Publică Dâmbovița și a avizului Institutului Național de Sănătate Publică, CJSU Dâmbovița a adoptat Hotărârea nr. 44 din 23.02.2021, prin care s-a propus instituirea carantinei zonale pentru satul Lucieni din comuna Lucieni, județul Dâmbovița.

HOTĂRÂREA NR. 44/23.02.2021
privind propunerea instituirii carantinei zonale în satul Lucieni din comuna Lucieni,
județul Dâmbovița

Art. 1. (1) Se propune, începând cu data de 24.02.2021, ora 12.00, pentru o perioadă de 14 zile, instituirea măsurii de carantină zonală a satului Lucieni din comuna Lucieni, județul Dâmbovița.
………
Art. 2. Este strict interzisă intrarea/ieșirea din zona carantinată prin alte zone și căi de acces decât cele deschise circulației publice de pe drumurile naționale, județene, comunale și forestiere.
Art. 3. Circulația și staționarea în spații publice a persoanelor sunt interzise, cu excepția motivelor bine justificate, pe baza declarației pe propria răspundere, legitimației de serviciu sau a adeverinței eliberate de angajator. Modelul declarației pe propria răspundere este prevăzut în anexa la prezenta hotărâre și face parte integrantă din aceasta.