You are currently viewing Se elimină coșurile de mână și se folosesc exclusiv cărucioare în incintele magazinelor din Dâmbovița

Se elimină coșurile de mână și se folosesc exclusiv cărucioare în incintele magazinelor din Dâmbovița

COMUNICAT DE PRESĂ

Apropierea Sărbătorilor de iarnă în mod constant creează un flux mărit de cumpărători în spațiile comerciale de mare suprafață.
Dată fiind situația ratei de incidență cumulată la 14 zile a gradului de infectare cu SARS-CoV-2 la nivelul județului Dâmbovița de 2,95‰ și cel de 4,47‰ la nivelul Municipiului Târgoviște, Prefectul județului Dâmbovița, dr. ing. Aurelian Popa, în calitate de președinte al Comitetului județean pentru Situații de Urgență Dâmbovița a solicitat o atenție deosebită organizării activității în aceste centre comerciale de mare suprafață, astfel încât măsurile sanitare prevăzute atât de Ordinul comun al Ministerului Sănătății și al Ministerului Afacerilor Interne nr. 874/81/2020, cât și de H.G. nr. 967/2020 – art. 10 pct. 3 să fie respectate cu strictețe, iar în cadrul unor măsuri proprii, proactive, operatorii economici să dispună următoarele tipuri de acțiuni:
– eliminarea coșurilor de mână și folosirea exclusivă a cărucioarelor în timpul vizitei în incintele magazinelor (această măsură fiind una care poate scădea numărul contactelor fizice si poate duce la respectarea păstrării distanței fizice)
– monitorizarea atentă a numărului de cumpărători care se pot afla simultan în incinta magazinului, mergând până la limitarea accesului în magazin peste un anumit număr prestabilit pentru fiecare incintă și care poate asigura respectarea distanțării fizice
– evitarea promovării unor promoții, vânzări accelerate ale unor produse care ar putea genera un flux mare de cumpărători
– sporirea numărului de personal astfel încât să fie deschise un număr cât mai mare de case de marcat pentru a nu se mai crea aglomerație, precum și existența în interiorul spațiului de vânzare a personalului dedicat care să se asigure că nu sunt create aglomerări ad-hoc și care să-i îndrume pe cumpărători la casele de marcat pentru a se crea o încărcătură echilibrată a acestora
– stabilirea oricăror măsuri specifice care, pe lângă respectarea celor de natură legală, să aducă un plus de siguranță și securitate sanitară atât a cumpărătorilor, cât și a propriilor angajați.
De asemenea, operatorii economici în cauză au fost înștiințați că, în perioada următoare, vor fi intensificate acțiunile de control pentru verificarea respectării măsurilor de siguranță sanitară, iar dacă vor fi constatate abateri, deficiențe sau un management defectuos al acestora, după aplicarea sancțiunilor prevăzute de lege, se va lua în calcul adoptarea în cadrul Comitetului Județean pentru Situații de Urgență a unor măsuri restrictive ce pot merge până la limitarea programului de funcționare între anumite intervale orare sau zile ale săptămânii.
Avem convingerea că respectarea regulilor de protecție sanitară atât de către comercianți cât și de către cetățeni și creșterea gradului de conformare voluntară sunt singurii pași siguri ce ne pot ajuta să trecem prin această pandemie până la momentul începerii vaccinării populației.

Biroul de presă al Instituției Prefectului-județul Dâmbovița