You are currently viewing DGASPC: PERSOANELE CU DEZABILITATI POT DECONTA CARBURANTUL UTILIZAT PENTRU DEPLASARI INTERURBANE

DGASPC: PERSOANELE CU DEZABILITATI POT DECONTA CARBURANTUL UTILIZAT PENTRU DEPLASARI INTERURBANE

  • Post category:DGASPC

Autoritatea Naţională pentru Drepturile Persoanelor cu Dizabilităţi, Copii şi Adopţii va deconta, din această lună, carburantul utilizat de persoanele cu dizabilităţi pentru deplasarea cu maşinile personale în transportul interurban.
O hotărâre de Guvern în acest sens a fost publicată în Monitorul Oficial.
„Persoanele cu dizabilităţi şi reprezentanţii lor legali pot decide de acum înainte dacă vor folosi maşina proprie pentru deplasări, caz în care beneficiază de un decont, sau dacă optează pentru bilete gratuite”.
Beneficiarii noilor prevederi sunt persoanele cu handicap, reprezentanţii legali ai acestora sau
părintele, tutorele sau persoana care se ocupă de creşterea şi îngrijirea copilului cu handicap grav sau accentuat în baza unei măsuri de protecţie specială, stabilită în condiţiile legii, potrivit ANDPDCA.
Decontarea efectivă se face în maximum 60 de zile, pentru o perioadă de 12 luni, cuprinsă în perioada de valabilitate a documentului care atestă încadrarea în grad de handicap.
În decursul unui an se pot deconta cheltuieli cu carburantul pentru 24 de călătorii –în cazul persoanelor cu handicap grav şi pentru 12 călătorii în cazul celor cu handicap accentuat.
Cererea de decontare trebuie să includă o declaraţie pe propria răspundere potrivit căreia călătoria cu autoturismul a avut loc în interesul persoanei cu handicap, dar şi acordul privind prelucrarea datelor cu caracter personal.
Aceste documente trebuie depuse la Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului (DGASPC), în termen de 60 de zile de la data efectuării călătoriei şi trebuie însoţite de bonul/bonurile fiscale de carburant.