You are currently viewing DSVSA DÂMBOVIŢA: Au fost demarate controalele specifice Sărbătorilor Pascale

DSVSA DÂMBOVIŢA: Au fost demarate controalele specifice Sărbătorilor Pascale

  • Post category:DSVSA

În perioada premergătoare Sărbătorilor Pascale, Direcția Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor Dâmbovița a demarat controale oficiale tematice specifice în vederea verificării condițiilor de igienă în care sunt produse, manipulate, depozitate, transportate și valorificate produsele de origine animală, nonanimală, pentru a asigura cetăţenilor un comerţ civilizat cu alimente sigure și a preveni apariția de toxiinfecții alimentare.

Controalele oficiale urmăresc verificarea respectării condiţiilor sanitare veterinare şi pentru siguranţa alimentelor din toate pieţele agro-alimentare, abatoarele şi centrele de sacrificare cu activitate temporară, unităţile de tranşare a cărnii, unităţi de procesare şi depozitare a alimentelor de origine animală și nonanimală, precum şi din unităţile de vânzare cu amănuntul (carmangerii, măcelării, unităţi de alimentaţie publică, pizzerii, cantine, unităţi tip catering, cofetării, patiserii, laboratoare de cofetărie/patiserie, pensiuni turistice, unităţi de tip hipermarket/supermarket, magazine alimentare, depozite alimentare).

Direcția Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor Dâmbovița a stabilit un program de lucru pentru perioada 27 martie–15 aprilie 2023 (premergătoare Sărbătorilor Pascale Catolice și Sărbătorilor Pascale Ortodoxe), în baza căruia toți medicii veterinari din cadrul Direcției Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor Dâmbovita, circumscripțiilor sanitar veterinare și pentru siguranța alimentelor vor efectua controale şi verificări asupra modului în care sunt respectate condiţiile sanitare veterinare și pentru siguranța alimentelor.

Astfel, în perioada 27.03.2023 – 15.04.2023 este asigurată permanenţa activității prin programul prelungit la nivelul Direcției Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor Dâmbovița și circumscripțiilor sanitar veterinare oficiale, inclusiv în zilele de sâmbată şi duminică.

Acţiunile de control vor avea în vedere verificarea modului în care sunt respectate următoarele cerințe:

Carnea de miel:

– loturile de carne de miel sunt livrate din abatoare și sunt însoţite de certificat sanitar-veterinar;

– carnea de miel rezultată în urma sacrificărilor în spaţiile amenajate temporar, se obţine numai la cererea directă a consumatorilor şi numai după efectuarea examenului ante şi post mortem, neputând fi livrată în vederea comercializării, către alte unităţi din domeniul alimentar, înregistrate/autorizate sanitar veterinar;

– depozitarea şi comercializarea cărnii de miel trebuie să se realizeze în spaţii adecvate, cu asigurarea temperaturii şi a stării de igienă corespunzătoare;

– respectarea pe timpul transportului a temperaturilor pentru carnea de miel în stare refrigerată sau congelată.

Ouăle şi produse din ouă destinate consumului uman:

– producătorii şi comercianţii care valorifică ouă pentru consum uman, fermele producătoare şi centrele de ambalare ouă trebuie să fie autorizate/înregistrate sanitar-veterinar, conform legislaţiei sanitar-veterinare în vigoare;

– transportul ouălor trebuie să se efectueze numai în mijloace auto autorizate sanitar-veterinar, iar, pe întreaga perioadă de depozitare şi comercializare, să fie asigurate temperatura şi igiena corespunzătoare;

– ouăle trebuie să fie marcate cu codul producătorului şi să provină din centre de ambalare ouă autorizate, în conformitate cu prevederile privind standardele de comercializare aplicabile ouălor;

Este interzisă comercializarea ouălelor cu coaja crăpată și/sau lovită, murdară, acestea urmând să fie retrase de la comercializare şi, ulterior, dirijate către o unitate de neutralizare sau prelucrare tehnică;

Laptele şi produsele din lapte:

– micii producători care comercializează lapte şi brânzeturi în pieţele agroalimentare şi târguri, trebuie să fie înregistraţi sanitar-veterinar, conform prevederilor Ordinului ANSVSA nr.111/2008;

– laptele crud care este destinat vânzării directe sau prelucrării în brânzeturi, trebuie să provină de la animale sănătoase, crescute în ferme/exploataţii autorizate/înregistrate sanitar-veterinar și care nu suferă de boli care pot fi transmise la om prin intermediul laptelui și produselor lactate;

– micii producători care vând direct lapte crud şi produse din lapte către consumatorul final în pieţele agroalimentare şi târguri, trebuie să deţină carnete de sanătate pentru animalele de la care provine laptele, conform Ordinului mai sus menţionat;

– brânzeturile destinate comercializării de către micii producători trebuie expuse la vânzare în spaţii special amenajate din pieţe agroalimentare şi târguri, în vitrine destinate acestui scop, în recipiente (tăvi) confecţionate din materiale necorodabile, uşor de curăţat şi igienizat (plastic, ceramică, inox etc);

– brânzeturile să fie protejate corespunzător împotriva contaminării pe durata transportului şi a expunerii la vânzare către consumatorul final (de exemplu: în recipiente din material plastic, pungi din plastic etc);

– în cazul în care transportul şi păstrarea brânzeturilor în vederea vânzării directe către consumatorul final se realizează în recipiente confecţionate tradiţional din lemn (putini), acestea trebuie să fie curate şi identificate corespunzător, pentru asigurarea trasabilităţii produselor şi prevenirea contaminării;

– comercializarea brânzeturilor în pieţele agroalimentare şi târguri se va face numai în ambalaje de desfacere corespunzătoare, de unică folosinţă (pungi de plastic alimentare, hârtie cerată alimentară etc.), sau alte tipuri de recipiente curăţate şi igienizate corespunzător;

– trebuie să fie asigurată trasabilitatea laptelui și brânzeturilor obţinute de micii producători, prin utilizarea unor metode de identificare/etichetare, care să conţină menţiuni referitoare la denumirea produsului, numele producătorului, locul producerii, data obţinerii, cum ar fi:

aplicarea pe ambalajul de transport sau desfacere a unor etichete adezive;
utilizarea de pungi imprimate;
afişarea, în momentul expunerii la vânzare şi pe toată perioada comercializării, a unor informaţii înscrise pe tăbliţe şi/sau panouri aplicate deasupra sau în dreptul produsului prezentat etc.
Peştele şi produsele din pescuit:

– spaţiile şi locurile unde se comercializează peştele şi produsele din pescuit trebuie să fie înregistrate sanitar-veterinar şi să îndeplinească condiţiile stabilite pentru desfăşurarea acestor activităţi;

– trebuie să fie respectate condiţiile sanitare veterinare și pentru siguranța alimentelor stabilite de legislaţia în vigoare cu privire la transportul, depozitarea şi expunerea, spre comercializare a peştelui şi produselor din pescuit;

– gheaţa utilizată pentru menţinerea temperaturii peştelui şi produselor din pescuit proaspete trebuie să fie obţinută numai din apă potabilă și să fie asigurată pe întreaga perioadă de expunere;

– trebuie asigurată trasabilitatea peştelui şi produselor din pescuit prin etichete şi alte documente însoţitoare, inclusiv dacă acestea provin din acvacultură (sistem de creştere controlată) sau sunt capturate (pescuite) din mediul sălbatic;

– peştele şi produsele din pescuit comercializate trebuie să nu fie infestate cu paraziţi vizibili şi să fie corespunzătoare din punct de vedere al examenului organoleptic.

Având în vedere situația epidemiologică la nivel național, în direcția pestei porcine africane (PPA) și influenței aviare- gripa aviară înalt patogenă, la nivelul Direcției Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor Dâmbovița vor fi constituite echipe mixte (formate din reprezentanți ai Serviciului Control Oficial Siguranța Alimentelor/Serviciul Control Oficial Sănătate și Bunăstare Animală) care – în colaborare cu Inspectoratul de Poliție Județean – vor desfășura controale în trafic, în vederea verificării mișcării porcinelor vii, a cărnii și produselor din carne de porc în scopul prevenirii și transmiterii PPA (Pestei Porcine Africane) precum si controale privind condițiile de transport ale mieilor și carcaselor de miei.

Recomandăm cetățenilor să achiziționeze produse alimentare numai din locuri sau spații autorizate/înregistrate, pentru că există garanția controlului sanitar veterinar și pentru siguranța alimentelor.

Direcția Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor Dâmbovița