You are currently viewing ANRE: Contractele pentru consumatorii casnici de energie electrica se vor simplifica

ANRE: Contractele pentru consumatorii casnici de energie electrica se vor simplifica

  • Post category:ELECTRICA

Contractele pentru consumatorii casnici de energie electrica se vor simplifica si vor exista si alte cateva clarificari legate de ce informatii vor contine acestea, potrivit unui proiect de ordin al ANRE.
Avand in vedere procesul de liberalizare a pietei de energie electrica, de la 1 ianuarie 2021, in scopul clarificarii anumitor aspecte referitoare la procesul de incheiere a contractelor de furnizare a energiei electrice de catre clientii casnici s-a considerat necesara clarificarea documentelor care stau la baza incheierii contractului de furnizare a energiei electrice.
Potrivit ANRE, s-a detaliat ce trebuie sa contina oferta-tip, respectiv pretul energiei electrice furnizate defalcat pe componente:

* pretul energiei electrice care include tariful de transport, componenta de injectie in retea (Tg),
* tarifele reglementate pentru servicii,
* tariful de transport, componenta de extragere din retea,
* tariful pentru serviciul de sistem,
* tariful pentru serviciul de distributie,
S-a precizat clar ca in cazul schimbarii furnizorului, clientul casnic si clientul noncasnic mic comunica furnizorului indexul autocitit la data transmiterii notificarii de schimbare a furnizorului.
Furnizorul are obligatia de a prelua si de a transmite operatorului de retea (OR) indexul autocitit de clientul final, odata cu comunicarea la OR a datelor referitoare la contractul de furnizare. Indexul autocitit se ia in considerare de catre OR la stabilirea consumului de energie electrica in procesul de schimbare a furnizorului.
De asemenea, in cazul in care clientul final nu transmite indexul autocitit, OR are obligatia citirii indexului echipamentului de masurare in perioada cuprinsa intre data transmiterii notificarii de schimbare a furnizorului si data schimbarii efective a furnizorului.
Este prevazut dreptul furnizorului sa rezilieze contractul de furnizare a energiei electrice, in urmatoarele conditii cumulative:

i) a comunicat clientului final preavizul de deconectare;
ii) a comunicat clientului notificarea de reziliere a contractului cu minimum 15 zile inainte de data rezilierii si clientul final nu a achitat factura pana in ziua anterioara datei de reziliere;
Notificarea de reziliere a contractului de furnizare a energiei electrice este un document distinct in forma stabilita de catre furnizor si contine data la care se reziliaza contractul, fara a fi conditionat de intreruperea alimentarii cu energie de catre OR a locului de consum respectiv.