You are currently viewing ELECTRICA: Care este prețul final pe care îl voi plăti pentru consumul de energie realizat în intervalul 1 aprilie 2022 – 31 martie 2023?

ELECTRICA: Care este prețul final pe care îl voi plăti pentru consumul de energie realizat în intervalul 1 aprilie 2022 – 31 martie 2023?

  • Post category:ELECTRICA

Pentru energie electrică: Prețul final pe care îl vei achita în calitate de client casnic depinde de consumul mediu lunar realizat la locul tău de consum în anul 2021:
-maximum 0,68 lei/kWh, cu TVA inclus, în cazul în care consumul mediu lunar realizat la locul tău de consum în anul 2021 este mai mic sau egal cu 100 KWh;
-maximum 0,8 lei/kWh, cu TVA inclus, în cazul în care consumul mediu lunar realizat la locul tău de consum în anul 2021 este cuprins între 100 kWh și 300 KWh inclusiv;
-preț ajustabil lunar, în cazul în care consumul mediu lunar realizat la locul tău de consum în anul 2021 este mai mare de 300 kWh (cu excepția lunilor aprilie 2022 și mai 2022 când prețul achitat nu va fi supus ajustării)

Bine de știut:
Prețurile menționate mai sus se vor aplica pentru perioada 1 aprilie 2022 – 31 martie 2023 indiferent de cantitatea de energie electrică pe care o vei consuma în acest interval.
Prețul de maximum 0,68 lei/kWh, cu TVA inclus, îți va fi aplicat și în cazul în care locul tău de consum a fost racordat la rețeaua de energie electrică începând cu data de 1 ianuarie 2022.
În cazul în care consumul mediu lunar realizat la locul tău de consum în anul 2021 nu se încadrează în niciuna din tranșele menționate anterior (mai mic sau egal cu 100 kWh, respectiv cuprins între 100 kWh și 300 KWh inclusiv) însă cel înregistrat în anul 2022 poate fi încadrat în una dintre cele două tranșe, furnizorul îți va emite în luna februarie 2023 o factură de regularizare aplicându-ți prețul final aferent tranșei în care s-a încadrat consumul tău realizat în anul 2022.

ELECTRICA FURNIZARE S.A.