You are currently viewing EDUCATIE: Astăzi încep înscrierile la grădiniță și creșă pentru copiii care nu au mai frecventat creșa sau grădinița

EDUCATIE: Astăzi încep înscrierile la grădiniță și creșă pentru copiii care nu au mai frecventat creșa sau grădinița

De astăzi, 15 iunie,  până pe 30 iunie se desfășoară înscrierile pentru copiii care nu au mai frecventat creșa sau grădinița până acum, potrivit unui  ordin de ministru publicat în Monitorul Oficial. Începând cu  septembrie 2023, grupa mijlocie la grădiniță este obligatorie, potrivit articolului 63 din Legea Educației în vigoare. Pe 14 iunie s-au afișat rezultatele după etapa de reînscrieri și numărul de locuri rămase libere.
Părinții pot înregistra 3 opțiuni de creșă/grădiniță în cererea-tip de înscriere, iar cererile pot fi depuse prin email, poștă sau la sediul unității de învățământ.

15-30 iunie 2023: Etapa I din cadrul procesului de înscrieri

Etapa I are trei faze:

 1. Între 15-20 iunie 2023 se evaluează cererile-tip de înscriere de la unitățile de învățământ exprimate ca primă opțiune și se generează lista cererilor respinse;
 2. Între 21-26 iunie 2023 se evaluează cererile-tip de înscriere respinse în faza I, de la unitățile de învățământ exprimate ca a doua opțiune, și se generează lista cererilor respinse;
 3. Între 27 – 30 iunie 2023 se evaluează cererile-tip de înscriere respinse în faza a II-a, de la unitățile de învățământ exprimate ca a treia opțiune, și se generează lista cererilor respinse care pot intra, la solicitarea părinților, pe baza unei noi cereri, în evaluare în a doua etapă a înscrierilor, pe locurile rămase libere.

Pe 30 iunie 2023 – Afișarea rezultatului și a numărului de locuri libere rămase după prima etapă de înscrieri.

Dosarul de înscriere a copilului într-o unitate de învățământ cu personalitate juridică cu grupe de nivel preșcolar și/sau antepreșcolar, precum și în serviciul de educație timpurie complementar cuprinde următoarele documente:

 1. copie de pe certificatul de naștere al copilului;
 2. copie de pe actele de identitate ale părinților și, după caz, copie a hotărârii/sentinței de plasament sau a sentinței de încredințare în vederea adopției;
 3. adeverință de angajat pentru fiecare dintre părinți, pentru tipul de program prelungit, respectiv pentru înscrierea în învățământul antepreșcolar;
 4. alte documente doveditoare care fac obiectul criteriilor generale sau specifice de înscriere;
 5. adeverință de la medicul de familie în care să se menționeze că respectivul copil este sănătos clinic;
 6. avizul epidemiologic/dovada de vaccinare întocmit(ă) conform prevederilor elaborate de Ministerul Sănătății, cu privire la intrarea copilului în colectivitate, eliberat de medicul de familie al copilului cu maximum 5 zile înainte de a începe frecventarea unității.

3-18 iulie 2023: Etapa a II-a din cadrul procesului de  înscrieri

În această etapă se realizează înscrierea copiilor, pe locurile libere rămase în urma derulării primei etape, pe baza dosarelor depuse la unitățile de învățământ de către părinții/ reprezentanții legali ai acestora și a celor trei opțiuni exprimate în noile cereri de înscriere depuse.

Etapa a II-a are trei faze:

 1. Între 3 – 6 iulie 2023 se evaluează cererile-tip de înscriere de la unitățile de învățământ exprimate ca primă opțiune și se generează lista cererilor respinse;
 2. Între 7 – 12 iulie 2023 se evaluează cererile-tip de înscriere respinse în faza I, de la unitățile de învățământ exprimate ca a doua opțiune, și se generează lista cererilor respinse;
 3. Între 13 – 18 iulie 2023 se evaluează cererile-tip de înscriere respinse în faza a II-a, de la unitățile de învățământ exprimate ca a treia opțiune, și se generează lista cererilor respinse care pot intra în evaluare, pe locurile rămase libere, în etapa de ajustări, la solicitarea părinților/reprezentanților legali.

18 iulie 2023, ora 14:00 – Afișarea rezultatului și a numărului de locuri libere rămase după a doua etapă de înscrieri

20-30 august 2023 – Etapa de ajustări

În această etapă se realizează înscrierea copiilor care nu au fost înscriși în primele două etape din lipsă de locuri sau din diferite alte motive sau care nu au participat la primele două etape, pe locurile rămase libere în urma derulării celei de-a doua etape a înscrierilor, pe baza unei proceduri specifice elaborate de ISJ/ISMB și pe baza dosarelor depuse de părinți la inspectoratul școlar. La această etapă au acces următoarele categorii de copii:

 • copiii care au rămas nerepartizați după derularea celor două etape anterioare, cu prioritate cei de 4 ani și de 5 ani;
 • copiii care au solicitat înscrierea în clasa pregătitoare din învățământul primar și nu au fost admiși ca urmare a avizului negativ al CJRAE/CMBRAE;
 • copiii de peste 2 ani care solicită înscrierea în învățământul preșcolar, cu respectarea prevederilor art.23 alin (1^1) din Legea educației naționale nr.1/2011, cu modificările și completările ulterioare.

31 august 2023, ora 14 – Afișarea rezultatului și a numărului de locuri libere după etapa de ajustări

8 septembrie 2023, ora 16 – Introducerea în SIIIR a tuturor copiilor înscriși în anul școlar 2023 – 2024, în unitățile de învățământ preuniversitar cu personalitate juridică cu grupe de nivel preșcolar și/sau antepreșcolar.