You are currently viewing EDUCATIE: Prima probă scrisă, la limba și literatura română, a Bacalaureatului 2023 începe astăzi

EDUCATIE: Prima probă scrisă, la limba și literatura română, a Bacalaureatului 2023 începe astăzi

COMUNICAT

În conformitate cu O.U.G. nr. 56/11.06.2023, la examenul național de bacalaureat, pentru anul școlar 2022-2023, probele de evaluare a competențelor lingvistice și digitale se echivalează/se recunosc. Metodologia pentru echivalarea / recunoașterea nivelurilor de competență din cadrul probelor de evaluare a competențelor lingvistice și digitale este aprobată prin O.M.E. nr. 4438/12.06.2023.

Probele scrise ale examenului național de bacalaureat se vor desfășura în perioada 26 – 29 iunie 2023. Din 3579 elevi din clasele terminale ( a XII-a și a XIII-a ), 2592 de elevi sunt înscriși din seria curentă (72%), conform situației centralizate de către Inspectoratul Școlar Județean Dâmbovița.

Calendarul probelor scrise ale examenului național de bacalaureat este următorul:

26 iunie 2023 Proba E. a) — probă scrisă — Limba și literatura română

27 iunie 2023 Proba E. c) — probă scrisă — proba obligatorie a profilului

28 iunie 2023 Proba E. d) — probă scrisă — proba la alegere a profilului și specializării

29 iunie 2023 Proba E. b) — probă scrisă — Limba și literatura maternă

3 iulie 2023 – Afișarea rezultatelor la probele scrise (până la ora 12.00) și depunerea contestațiilor în intervalul orar 12.00-18.00

4-6 iulie 2023 – Soluționarea contestațiilor

7 iulie 2023 – Afișarea rezultatelor finale

Probele scrise se vor desfășura în 13 centre de examen, accesul candidaților fiind permis în intervalul 7:30 – 8:30, iar probele încep la ora 9:00, când candidații vor primi subiectele și hârtie ștampilată pentru ciorne.

Candidații trebuie să aibă asupra lor un act de identitate.

Timpul efectiv de lucru pentru fiecare probă scrisă este de 3 ore din momentul primirii subiectelor de către candidați.

Probele sunt monitorizate audio-video.

Evaluarea lucrărilor se va desfășura în 3 centre de evaluare.

Este interzisă introducerea în sălile de examen a oricărui tip de materiale ajutătoare: manuale, dicționare, notițe, însemnări, cărți, ciorne, rezumate, culegeri etc., care pot fi utilizate pentru rezolvarea subiectelor, precum și a telefoanelor mobile și a instrumentelor electronice de calcul, de stocare de informații sau de comunicare.

De asemenea, se interzice candidaților să introducă în sala de examen ghiozdane, rucsacuri, sacoșe, poșete și altele asemenea, candidații având obligația de a lăsa obiectele menționate în sala de depozitare a obiectelor personale stabilită de comisia din unitatea de învățământ/centrul de examen în acest scop. Candidații care refuză depozitarea obiectelor în sala stabilită de comisie în acest scop, nu sunt primiți în examen.

Ministerul Educației pune la dispoziția celor interesați o linie Telverde – 0800801100, de asemenea este activă și linia pusă la dispoziție de Inspectoratul Școlar Județean Dâmbovița – 0800816245 – pentru sesizarea eventualelor nereguli privind desfășurarea examenului național de BACALAUREAT.

Comunicarea rezultatelor obținute se face anonimizat, atât în centrele de examen, cât și pe site-ul dedicat, respectându-se Regulamentul general privind protecția datelor personale. Mai exact, vor fi utilizate coduri individuale care înlocuiesc numele și prenumele candidaților și care vor fi distribuite candidaților, pe bază de semnătură de primire, la prima probă susținută.

Succes tuturor candidaților și celor implicați în desfășurarea acestui examen!

CONDUCEREA IȘJ DÂMBOVIȚA