You are currently viewing M.A.I. : CARTE DE IDENTITATE/BULETIN ANULAT DACĂ NU LOCUIEȘTI LA ADRESA DECLARATĂ

M.A.I. : CARTE DE IDENTITATE/BULETIN ANULAT DACĂ NU LOCUIEȘTI LA ADRESA DECLARATĂ

  • Post category:MAI

Prevederile au generat mai multe critici și lasă loc de interpretări. Ele sunt în special legate de posibilitatea anulării actului de identitate pentru persoanele care nu pot dovedi că locuiesc la adresa din CI:
După articolul 35 se introduce un nou articol, articolul 35 indice 1, cu următorul cuprins:
,,Art.35, indice 1 – (1) Menţiunea privind stabilirea domiciliului sau, după caz a reşedinţei, îşi încetează valabilitatea în cazul în care, ulterior înscrierii acesteia în actul de identitate, a fost înregistrată astfel încât să reprezinte dată de istoric în R.N.E.P.

(2) În situația în care mențiunea privind stabilirea domiciliului își încetează valabilitatea, lucrătorii serviciilor publice comunitare de evidenţă a persoanelor anulează actul de identitate și efectuează mențiunea corespunzătoare în R.N.E.P. cu privire la încetarea termenului de valabilitate a actului de identitate, iar în situația în care mențiunea privind stabilirea reședinței își încetează valabilitatea, se efectuează doar mențiunea corespunzătoare în R.N.E.P.

(3) Situaţia prevăzută la alin.(1) rezultă din nota de verificare întocmită de către lucrătorul de poliţie prin care se constată faptul că persoana nu locuieşte la adresa la care este înregistrată cu domiciliul.

(4) În situaţia prevăzută la alin.(1) lucrătorii serviciilor publice comunitare de evidenţă a persoanelor, pe baza documentului prevăzut la alin. (3), actualizează în R.N.E.P. informațiile privind domiciliul, prin înregistrarea acestuia ca dată de istoric.

(5) Atunci când, din verificările efectuate în R.N.E.P. instituțiile publice constată situația prevăzută la alin.(1), îndrumă persoana în cauză să se adreseze serviciului public comunitar de evidență a persoanelor competent, în vederea obținerii unui nou act de identitate.

(6) Sesizarea serviciului public comunitar de evidență a persoanelor pentru inițierea demersurilor necesare desfășurării activităților prevăzute la alin.(3) și (4) poate fi făcută din oficiu, de către poliție ori de către proprietarul imobilului sau orice altă persoană interesată”.
De asemenea, poiectul interzice înscrierea la aceeași adresă a mai mult de zece persoane, dacă acestea nu sunt rude.

Proiectul mai prevede ca:
-Din declarația scrisă a găzduitorului, persoană fizică sau juridică, de primire în spaţiu, trebuie să rezulte consimţământul acestuia, numărul de persoane care locuiesc la adresă, precum şi faptul că solicitantul locuieşte la adresa declarată.
-Declaraţia pe propria răspundere a solicitantului trebuie însoţită de nota de verificare a poliţistului de ordine publică, prin care este specificată existenţa unui imobil cu destinaţie de locuinţă şi faptul că solicitantul locuieşte la adresa declarată.

Proiectul pentru modificarea Ordonanței de urgență privind evidența, domiciliul, reședința și actele de identitate ale cetățenilor români a fost pus în dezbatere publică de către Ministerul de Interne în 18 ianuarie 2022.
Directorul Direcţiei de Evidenţă a Persoanelor şi Administrarea Bazelor de Date (DEPABD), Cătălin Giulescu, a precizat că va fi revizuit articolul din proiect care prevedea posibilitatea anulării actului de identitate.
„Este cazul să revenim asupra unei menţiuni din proiect, în ceea ce priveşte anularea actului de identitate, nu aceasta a fost intenţia – vorbim de anularea menţiunii de domiciliu.
Această menţiune de domiciliu urmează să fie înscrisă doar în registrul naţional de evidenţă e persoanelor. Având în vedere ultimele elemente relevate, trebuie să spunem că proiectul cuprinde doar principii, nu şi procedura de urmat – în niciun caz această menţiune de anulare a domiciliului nu va fi luată doar pe baza unei constatări a unui poliţist”, a declarat Cătălin Giulescu.
„In România există aproximativ 100 de adrese la nivel naţional unde figurează mai mult de 1.000 de cetăţeni. La acele adrese, unde sunt nişte imobile la 50-70 metri pătraţi, figurează mai mult de 1.000 de persoane ca având domiciliul”, a mai declarat Giulescu.