You are currently viewing MApN: Continuă înscrierile pentru învățământul universitar și postliceal militar

MApN: Continuă înscrierile pentru învățământul universitar și postliceal militar

  • Post category:MApN

Înscrierile în învățământul militar universitar de licență, au ca termen limită 31 mai, iar selecția se va desfășura până la 9 iunie. Se pot înscrie elevii aflaţi în ultimul an de liceu şi absolvenţii de liceu cu diplomă de bacalaureat şi vârsta de cel mult 26 de ani, 24 de ani pentru aviaţie-naviganţi, împliniţi în cursul anului 2023.
Pentru învățământul postliceal, înscrierile se fac până la data de 2 iunie, iar selecția se va încheia la 9 iunie. Se pot înscrie elevii aflaţi în ultimul an de liceu şi absolvenţii de liceu cu diplomă de bacalaureat şi vârsta de cel mult 28 de ani împliniţi în cursul anului 2023.
Selecția sau evaluarea aptitudinală constă în examinări specifice şi probe care pot indica dacă şi în ce măsură un candidat poate face faţă cerinţelor profesiei militare şi mediului militar.
Selecţia aptitudinală generală – parcurgerea unor probe, obligatorii pentru toți candidații:

– probe psihologice – test de aptitudini pentru evaluarea randamentului intelectual și un chestionar de personalitate pentru evaluarea posibilităţilor de adaptare la condiţiile specifice mediului militar; ♦ probe fizice:

– parcurgerea într-un timp determinat a unui traseu utilitar-aplicativ, care conţine 10 elemente, pe un circuit de 90 m lungime, şi care evaluează nivelul de dezvoltare a deprinderilor motrice de bază (viteza, îndemânarea, rezistenţa, forţa);

– probă de rezistenţă, pe distanţa de 2000 m (candidații pentru ofițeri, maiștri militari, subofițeri și SGP) sau pe 1000 m (doar candidații pentru liceele militare);

– interviu de evaluare finală.

Candidaţii pentru anumite arme/servicii şi specialităţi militare vor efectua, în plus, o evaluare aptitudinală specială (medicală şi/sau psihologică), dar numai după ce au fost declaraţi Admis la toate cele trei probe enumerate mai sus, apoi Apt la examinarea medicală, astfel:

– pentru personalul aeronautic, evaluarea aptitudinală specială durează câteva zile şi include mai multe probe şi specialităţi medicale și are loc la Institutul Naţional de Medicină Aeronautică şi Spaţială General doctor aviator Victor Anastasiu, din Bucureşti;

– pentru Forţele Navale, indiferent de arma şi specialitatea militară, evaluarea aptitudinală specială are loc la Centrul de Medicină Navală din Constanţa;

– candidații care doresc să devină maistru militar, subofiţer sau soldat/gradat profesionist şi aleg armele tehnice – auto, tancuri, geniu –, pentru care este necesară deţinerea sau obţinerea permisului de conducere auto, vor efectua examinările psihotehnice specifice, chiar în cadrul centrelor zonale de selecţie şi orientare.

Dacă un candidat este declarat Inapt la evaluarea medicală şi/sau aptitudinală specială, poate opta pentru o altă categorie de personal, instituţie de învăţământ militar sau post de soldat/gradat profesionist, pentru care nu este tipul respectiv de evaluare, în condiţiile în care metodologia probelor şi rezultatele obţinute la selecţia aptitudinală generală permit acest lucru.
Informații detaliate și consiliere se pot obține de la birourile informare-recrutare din cadrul centrelor militare din județul/sectorul de domiciliu