You are currently viewing NU-ȚI UITA ISTORIA: 26 IUNIE – ZIUA DRAPELULUI ROMÂNIEI

NU-ȚI UITA ISTORIA: 26 IUNIE – ZIUA DRAPELULUI ROMÂNIEI

Prin Legea 96/1998 , ziua de 26 iunie a fost proclamată drept Ziua Drapelului Național al României.
Aceasta a fost instituită pentru a marca ziua de 26 iunie 1848, când Guvernul revoluționar a decretat ca Tricolorul – roșu, galben și albastru – să reprezinte steagul național al tuturor românilor:

 

Decretul No. 252 al Guvernului provisoriu al Țării-Românesci
(Monitorul Român. No. 6. 1848. 19. VII)

 

Dreptate, Frăție.
În numele popolului Român.
Guvernul provisoriu.

 

Văzându-se că nu s-a înțeles încă cum trebuiesc făcute stindardele naționale,
Decretăm:
Art. 1. Stindardele vor fi tricolore.
Art. 2. Colorile sînt: albastru închis, galben deschis și roșu carmin.
Art. 3. Lângă lemn vine albastru, apoi galben și apoi roșu fâlfâind.
Domnul ministru din Năuntru este rugat a îngriji ca numai decât toate stindardele să se facă potrivit cu acest decret.

 

Membrii Guvernului: Neofit, Mitropolit al Ungro-Vlachiei, N. Bălcescu, Chr. Tell, I. C. Brătianu, St. Golescu, N. Minco, C. A. Rosetti.

No. 252.