You are currently viewing NU-ȚI UITA ISTORIA: 14 august 1916- Regatul României declară război Austro-Ungariei

NU-ȚI UITA ISTORIA: 14 august 1916- Regatul României declară război Austro-Ungariei

La 14 august 1914 guvernul Imperial și Regal al Austro-Ungariei a fost anunțat de către ministrul plenipotențiar al României la Viena, Edgar Mavrocordato, că „cu începere de la 14/27 august 1916, ora 9 seara, România se găsește în stare de război cu Austro-Ungaria”.
A doua zi, Guvernul României emite un comunicat oficial:
„București, 15 august
Comunicat oficial din 15 august 1916

Mobilizarea generală a armatei a început în noaptea de 14/15 August și-și urmează cursul. Declarația de răsboi contra Austro-Ungariei a fost emisă în seara de 14 August, la ora 9, la Viena. În noaptea de 14/15 august trupele noastre au atacat frontiera Austro-Ungară.
Trupele aliate imperiale ruse au început a trece în Dobrogea, fiind primite cu entuziasm de populație. Unități din flota rusă au sosit la Constanța unde concură la apărarea coastei Mărei Negre. Vase de răsboi și baterii Austro-Ungare au tras focuri asupra orașelor Vârciorova, Turnu-Severin și Giurgiu”.

.România intră astfel în prima mare conflagrație mondială alături de trupele Antantei.
Operațiunile militare încep în noaptea de 26/27 august 1916, prin intrarea armatelor române în Transilvania, prin trecătorile Carpaților.
Forțele mobilizate de către Romania în anul 1916, au reprezentat 15% din populația tarii, adică 1.083.000 oameni.
Efectivele armatei romane la data mobilizări au fost de 833.758 – trupa si circa 18 000 ofițeri, adică 23 de divizii de infanterie si doua divizii de cavalerie.