You are currently viewing ONRC: Accesul în sediu se face doar pe bază de certificat verde

ONRC: Accesul în sediu se face doar pe bază de certificat verde

  • Post category:ONRC

Accesul în incinta Oficiului Național al Registrului Comerțului (sediul ONRC, sediile ORCT și sediile birourilor teritoriale) este permis doar persoanelor fizice care fac dovada vaccinării prin intermediul certificatului digital al Uniunii Europene privind COVID-19, pe suport hârtie sau în format electronic, după caz, a documentului care atestă trecerea prin boală între a 15-a și a 180-a zi sau rezultatul negativ al unui test RT-PCR pentru infecția cu virusul SARS-CoV-2 nu mai vechi de 72 de ore sau rezultatul negativ certificat al unui test antigen rapid pentru infecția cu virusul SARS-CoV-2 nu mai vechi de 48 de ore.

Dovada îndeplinirii condițiilor, însoțită de cartea de identitate, trebuie prezentată agentului de pază sau, după caz, persoanei desemnate special în acest sens.
În cazul persoanelor fizice provenite din state ale căror autorități nu emit certificate digitale ale Uniunii Europene privind COVID-19 sau documente compatibile cu aceste certificate, dovada se face prin intermediul unui document, pe suport hârtie sau în format electronic, care să ateste vaccinarea, testarea sau vindecarea de infecția cu virusul SARS-CoV-2.

Prin excepție, accesul în incinta instituției este permis avocaților aflați în exercitarea activităților prevăzute la art. 3 din Legea nr. 51/1995 pentru organizarea și exercitarea profesiei de avocat, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

Accesul în instituție al avocaților aflați în exercitarea profesiei se face pe baza legitimației de avocat, vizată la zi, însoțită de împuternicirea avocațială.

Documentul care atestă calitatea de avocat, însoțit de împuternicirea avocațială vor fi prezentate la intrarea în instituție agentului de pază sau, după caz, persoanei desemnate special in acest sens.

Pentru asigurarea accesului persoanelor fizice aflate în situații urgente, care nu fac dovada vaccinării, testării sau vindecării de infecția cu virusul SARS-CoV-2, si care sunt in imposibilitate de utilizare a serviciilor electronice, în exteriorul instituției (sediul ONRC, sediile ORCT și sediile birourilor teritoriale), în imediata apropiere a intrării principale, se amplasează puncte de preluare/eliberare tip ghișeu, cu respectarea măsurilor de prevenire a răspândirii SARS-CoV-2.

Punctele de preluare/eliberare tip ghișeu vor funcționa conform programului actual de lucru cu publicul, în intervalele orare stabilite în acest sens.

Verificarea îndeplinirii condițiilor se face de către agentul de pază sau persoana desemnată special în acest sens, prin scanarea codului QR de pe certificatul digital al Uniunii Europene privind COVID-19 folosind secțiunea „Verificare reguli interne” din aplicația mobilă „Check DCC” pentru verificarea autenticității, valabilității și integrității certificatului, fără a se reține niciun fel de date sau informații din certificatul verificat.

Oficiul Național al Registrului Comerțului