You are currently viewing DRAGODANA: A INCEPUT DISTRIBUIREA SACILOR PENTRU COLECTAREA DESEURILOR

DRAGODANA: A INCEPUT DISTRIBUIREA SACILOR PENTRU COLECTAREA DESEURILOR

Primăria Dragodana  anunță locuitorii comunei că în urmarea semnării contractului de colectare selectivă a deșeurilor se vor distribui câte doi saci menajeri de culoare galben și respectiv albastru pentru fiecare gospodărie.
Distribuirea sacilor menajeri se va realiza până în momentul în care fiecare gospodărie va primi câte o pubelă de culoare galbenă și una de culoare albastră.
Ridicarea gunoiului de către SC. SUPERCOM S.A. se va face începând cu 31.03.2022.
Societatea ce colectează gunoiul anunță că vor primi saci noi colectori doar gospodăriile ce vor genera si vor preda spre colectare Fracția Reciclabilă.