You are currently viewing PRIMARIA LUCIENI: Anunț evaluare de mediu pentru planul „ACTUALIZARE PLAN URBANISTIC GENERAL ȘI REGULAMENT LOCAL DE URBANISM,COMUNA LUCIENI”

PRIMARIA LUCIENI: Anunț evaluare de mediu pentru planul „ACTUALIZARE PLAN URBANISTIC GENERAL ȘI REGULAMENT LOCAL DE URBANISM,COMUNA LUCIENI”

Primăria comunei Lucieni titular al planului ACTUALIZARE PLAN URBANISTIC GENERAL ȘI REGULAMENT LOCAL DE URBANISM,COMUNA LUCIENI, anunță publicul interesat asupra necesității efectuării evaluării de mediu.
Documentația se supune procedurii de adoptare cu aviz de mediu conform prevederilor H.G. nr. 1076/ 2004
Informațiile privind potențialul impact asupra mediului al proiectului propus pot fi consultate la sediul APM Dâmbovița, municipiul Târgoviște, Calea Ialomiței, nr. 1, în zilele de luni-joi, între orele 900-1400 și vineri între orele 900-1200.
Observațiile publicului se primesc zilnic, sub semnătură și cu date de identificare, la sediul APM Dâmbovița.
Anunțul se va afișa la sediul Primăriei comunei Lucieni la o dată imediat următoare prezentei adrese.