You are currently viewing Primaria Umi- Anunț cu privire la data licitației pentru vânzarea unui teren de 48.000 mp

Primaria Umi- Anunț cu privire la data licitației pentru vânzarea unui teren de 48.000 mp

A N U N T

    Primaria comunei Ulmi, cu sediul în comuna Ulmi, str.Principala, nr. 146, judet Dâmbovita, face cunoscut persoanelor interesate că licitatia organizată în data de 28.01.2021, având ca obiect  vânzarea terenului în suprafaţă de 48 000 mp, CF 73729, apartinând domeniului privat al comunei Ulmi se anulează.

             PRIMAR,                                

      Bogdan Petrut TITA       

 

           SECRETAR,

   Jr.Ana-Florina NICOLAE