You are currently viewing ULMI: ANUNȚ EXTINDERE RETEA CANALIZARE IN LOCALITATEA MATRACA

ULMI: ANUNȚ EXTINDERE RETEA CANALIZARE IN LOCALITATEA MATRACA

Comuna ULMI, anunta publicul interesat asupra luarii deciziei etapei de incadrare de catre Agentia pentru Protectia Mediului Dambovita: nu se supune evaluarii impactului asupra mediului , in cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului , pentru proiectul – “EXTINDERE RETEA DE CANALIZARE MENAJERA PE DJ 720B IN LOCALITATEA MATRACA, COMUNA ULMI, JUDETUL DAMBOVITA“, propus a fi amplasat in municipiul Targoviste si comuna Ulmi, jud. Dambovita.

Proiectul deciziei de incadrare si motivele care o fundamenteaza pot fi consultate la sediul A.P.M. Dambovita, din municipiul Targoviste, strada Calea Ialomitei, nr. 1, judetul Dambovita, in zilele de luni – vineri, precum si la urmatoarea adresa de internet http://apmdb.anpm.ro.

Publicul interesat poate inainta comentarii/oservatii, la proiectul deciziei de incadrare in termen de 10 zile de la publicarea pe pagina de internet a autoritatii competente pentru protectia mediului.