You are currently viewing APIA: Se primesc cererile pentru ajutorul excepțional acordat producătorilor agricoli din sectorul vegetal

APIA: Se primesc cererile pentru ajutorul excepțional acordat producătorilor agricoli din sectorul vegetal

În conformitate cu prevederile Hotărârii nr. 1032 /18.08.2022, Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură primeste, pana pe data de 2 septembrie 2022 inclusiv, Cereri de solicitare a ajutorului excepțional acordat producătorilor agricoli din sectorul vegetal.

Acest sprijin financiar se acorda pentru susținerea unor cheltuieli angajate în perioada 24 februarie – 12 august 2022, cu achiziția de resurse materiale, respectiv de produse fertilizante și/sau produse de protecție a plantelor și/sau motorină, utilizate pe suprafețele cu plantații pomicole pe rod și/sau cu arbuști fructiferi și/sau cu plantații viticole pe rod cu struguri pentru vin, care utilizează eficient resursele, gestionează nutrienții și aplică metode de producție favorabile mediului și climei prin activitatea agricolă de întreținere a plantațiilor pe care o desfășoară.

Pentru solicitarea ajutorului financiar producatorii trebuie să îndeplinească următoarele condiții de eligibilitate: să solicite ajutorul excepțional prin depunerea cererii la centru APIA la care este arondat; să fie înregistrați în evidențele APIA cu cererea unică de plată 2022 cu suprafețe declarate de teren cu plantații pomicole pe rod și/sau cu arbuști fructiferi și/sau cu plantații viticole pe rod cu struguri pentru vin, prevăzute la codurile menționate în anexa nr.1; suprafețele declarate se încadrează în intervalul de la minim 0,1 ha inclusiv, până la maxim 200 ha inclusiv chiar dacă suprafețele declarate în cererea unică 2022 sunt mai mari de 200 ha; să achiziționeze resurse materiale pe bază de documente justificative, precum documente fiscale respectiv factura, bon fiscal, din care să rezulte datele de identificare ale solicitantului respectiv nume și prenume/denumire, în perioada 24 februarie-12 august 2022; să mențină suprafața aferentă culturilor pentru care beneficiază de ajutor excepțional, în anul de cerere 2023.

Grantul financiar unitar este în cuantum de 875 lei/ha, echivalentul sumei de 176,80 euro/ha, stabilit la rata de schimb de 4,9489 lei pentru 1 euro.

În judetul Dambovita, 832 de fermieri au depus cerere pentru obtinerea ajutorului excepțional acordat producătorilor agricoli din sectorul vegetal.