You are currently viewing Anunț finalizare proiect „Grant capital de lucru AGRI-FOOD acordat beneficiarului SC AGRICOLA TMF S.R.L.”

Anunț finalizare proiect „Grant capital de lucru AGRI-FOOD acordat beneficiarului SC AGRICOLA TMF S.R.L.”

  • Post category:Anunt

SC AGRICOLA TMF S.R.L. cu sediul în județul Dâmboviţa, localitatea Morteni, nr. 72,identificată prin CUI/CIF 36769049, număr de ordine în Registrul Comerţului J15/1152/2016 anunţă finalizarea derulării proiectul „Grant capital de lucru AGRI-FOOD acordat beneficiarului SC AGRICOLA TMF S.R.L.”, proiect cu nr. RUE M2-AGRI-93, înscris în cadrul schemei de finanţare – Măsura 2 – ”Granturi pentru capital de lucru acordate IMM-urilor din domeniul agroalimentar”, instituită prin O.U.G. nr. 61/2022.

Proiectul se derulează pe o perioada de maxim 12 luni, începând cu data semnării contractului de finanțare cu Ministerul Antreprenoriatului şi Turismului (MAT) și Agenţia pentru IMM, Atragere de Investiţii şi Promovarea Exportului (AIMMAIPE), respectiv 20.06.2022.

Valoarea totală a proiectului este de 102,799.31 lei, din care: 89390.7 lei grant şi 13408.61 lei cofinanțare.
Locaţia de implementare este situată în județul Dâmboviţa, localitatea Morteni, nr. 72.

Obiectivul proiectului îl reprezintă sprijinirea societăţii beneficiare prin acordarea sub forma de grant a ajutorului de stat accesat în cadrul schemei de finanţare – Măsura 2 – ”Granturi pentru capital de lucru acordate IMM-urilor din domeniul agroalimentar”, implementată de către Ministerul Antreprenoriatului şi Turismului/AIMMAIPE, în conformitate cu prevederile O.U.G. nr. 61/2022 privind unele măsuri pentru acordarea de sprijin financiar din fonduri externe
nerambursabile, aferente Programului Operaţional Competitivitate 2014-2020, în contextul crizei provocate de COVID-19, cu completările şi modificările ulterioare.

Proiectul are printre principalele rezultate, următoarele:
-menținerea activității pe o perioada de minim 6 luni;
-menținerea numărului locurilor de munca față de data depunerii cererii, pe o perioadă de minimum 6 luni, calculată de la data acordării grantului.

Durata de implementare a proiectului este de maxim 1 an, începând cu data intrării în vigoare a Contractului de finanțare.

Proiect cofinanţat din Fondul European de Dezvoltare Regională prin Programul Operaţional Competitivitate 2014-2020.

Date de contact S.C. AGRICOLA TMF S.R.L.:
Florin TATOMIR
florintatomir1971@gmail.com
0766 257 885