You are currently viewing ULMI: LUARE DECIZIE ETAPĂ DE ÎNCADRARE A.P.M.

ULMI: LUARE DECIZIE ETAPĂ DE ÎNCADRARE A.P.M.

  • Post category:Anunt

COMUNA ULMI anunta publicul interesat asupra luarii deciziei etapei de incadrare de catre Agentia pentru Protectia Mediului Dambovita : nu se supune evaluarii impactului asupra mediului/ nu se supune evaluarii adecvate/ nu se supune evaluarii impactului asupra corpurilor de apa, in cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului pentru proiectul „ EXTINDERE RETEA DE GAZE IN SATELE ULMI, COLANU, DUMBRAVA SI VIISOARA, COMUNA ULMI, JUDETUL DAMBOVITA” propus a fi amplasat in com. Ulmi, sat Ulmi, Colanu, Dumbrava, Viisoara, str. DE 163, DS25, DE 160/1, DS1/1, DE167/2, DS19, DS24, DS23, DS8 alipit cu DC 190 si a rezultat DC116A, DS10, DS9, DE 1800, DE 1001, DJ 721, DE 407/1, DCL 335, DE 323, DE 84, DS11, DS8, jud. Dambovita.
Proiectul deciziei de incadrare si motivele care o fundamenteaza pot fi consultate A.P.M. Dambovita din Municipiul Targoviste, str. Calea Ialomitei, nr. 1, judetul Dambovita, in zilele de luni- vineri, intre orele 9.00 – 16.00, precum si la urmatoarea adresa de internet http://apmdb.anpm.ro .
Publicul interesat poate inainta comentarii/ observatii, la proiectul deciziei de incadrare in termen de 10 zile de la publicarea pe pagina de internet a autoritartii competente pentru protectia mediului.