You are currently viewing CJSU DAMBOVITA: HOTĂRÂREA nr. 4/25.01.2022 privind constatarea încadrării în limitele incidenței cumulate la 14 zile și stabilirea unor măsuri în unităţile administrativ-teritoriale din judeţul Dâmboviţa

CJSU DAMBOVITA: HOTĂRÂREA nr. 4/25.01.2022 privind constatarea încadrării în limitele incidenței cumulate la 14 zile și stabilirea unor măsuri în unităţile administrativ-teritoriale din judeţul Dâmboviţa

Comitetul Județean pentru Situaţii de Urgenţă Dâmbovița, adoptă prezenta

HOTĂRÂRE:

Art.1. (1) Se constată încadrarea în limitele incidenței cumulate la 14 zile, pentru fiecare unitate administrativ-teritorială din judeţul Dâmboviţa conform Anexei nr. 1 la prezenta hotărâre.

(2) În toate unitățile administrativ-teritoriale din județul Dâmbovița, prevăzute în Anexa nr. 1 la prezenta hotărâre, se vor aplica măsurile specifice prevăzute de H.G. nr. 34/06.01.2022, urmând a fi reevaluate în acord cu reglementările legale care vor fi adoptate în materie.

Art.2. (1) La nivelul tuturor unităților administrativ-teritoriale din județul Dâmbovița este obligatorie purtarea măştii de protecţie doar de tip medical cu 3 pliuri sau FFP2 (N95), astfel încât să acopere gura şi nasul, în toate spaţiile publice închise şi deschise, conform Ordinului comun al ministrului sănătăţii şi ministrului afacerilor interne nr. 30/1/2022.

 (2) Se instituie obligativitatea instituţiilor şi autorităţilor publice, operatorilor economici şi profesioniştilor din județul Dâmbovița de a organiza activitatea astfel încât să se asigure, la intrarea în sediu, efectuarea triajului epidemiologic şi dezinfectarea obligatorie a mâinilor, în condiţiile şi cu respectarea Instrucţiunilor generale privind măsurile de igienă, conform Ordinului comun al ministrului sănătăţii şi ministrului afacerilor interne nr. 30/1/2022.

(3) Măsurile prevăzute la art. 2, alin. (1) și (2) vor fi reevaluate în acord cu reglementările legale care vor fi adoptate în materie.

Art.3. Comitetele locale pentru situații de urgență din toate unitățile administrativ-teritoriale vor informa de urgență persoanele fizice/juridice/autoritățile care au locuința/sediul social/punctul de lucru în aceste unități administrativ-teritoriale, cu privire la obligativitatea măsurilor prevăzute de H.G. nr. 34/06.01.2022.

Art.4. La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri orice dispoziții contrare acesteia stabilite prin hotărâri ale Comitetului Județean pentru Situații de Urgență Dâmbovița își încetează aplicabilitatea.

Art.5. Prin grija Secretariatului Tehnic Permanent al Comitetului Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă Dâmboviţa, prezenta hotărâre se publică pe site-ul Instituţiei Prefectului – Judeţul Dâmboviţa şi se transmite Departamentului pentru Situaţii de Urgenţă, Inspectoratului General pentru Situaţii de Urgenţă, membrilor Comitetului Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă Dâmboviţa, precum şi primarilor, în calitate de preşedinți ai Comitetelor Locale pentru Situaţii de Urgenţă, din toate unitățile administrativ-teritoriale de la nivelul județului Dâmbovița.

 

  1. PREŞEDINTELE C.J.S.U. DÂMBOVIŢA

VICEPREȘEDINTELE C.J.S.U. DÂMBOVIȚA

PREȘEDINTELE CONSILIULUI JUDEȚEAN DÂMBOVIȚA,

  1. ec. CORNELIU ȘTEFAN