Târgoviște în scenariul 3 de pandemie. Iată care sunt măsurile impuse de scenariul 3.

Târgoviște în scenariul 3 de pandemie. Iată care sunt măsurile impuse de scenariul 3.

Măsurile impuse când se constată depăşirea limitei de 3/1.000 locuitori a ratei de incidenţă cumulată a cazurilor pe ultimele 14 zile în privinţa infecţiilor cu COVID-19:
– Se interzice activitatea cu publicul a operatorilor economici care desfăşoară activităţi de preparare, comercializare şi consum al produselor alimentare şi/sau băuturilor alcoolice şi nealcoolice, de tipul restaurantelor şi cafenelelor, în interiorul clădirilor;
– Se interzice activitatea restaurantelor şi a cafenelelor din interiorul hotelurilor, pensiunilor sau altor unităţi de cazare (este permisă doar pentru persoanele cazate în cadrul acestor unităţi);
Aceste măsuri se aplică şi operatorilor economici care desfăşoară activităţi în spaţiile publice închise care au un acoperiş, plafon sau tavan şi care sunt delimitate de cel puţin 2 pereţi, indiferent de natura acestora sau de caracterul temporar sau permanent – terasele care nu întrunesc caracteristicile enumerate (nu au acoperiș/plafon/tavan și care nu sunt delimitate de cel puțin doi pereți exteriori) rămân deschise în condițiile legii.
– Este permisă prepararea hranei şi comercializarea produselor alimentare şi băuturilor alcoolice şi nealcoolice care nu se consumă în spaţiile enumerate mai sus;
– De asemenea, este permisă prepararea, comercializarea şi consumul produselor alimentare şi băuturilor alcoolice şi nealcoolice în spaţiile special destinate dispuse în exteriorul clădirilor, în aer liber, cu asigurarea unei distanţe de minimum 2 metri între mese şi participarea a maximum 6 persoane la o masă, dacă sunt din familii diferite, şi cu respectarea măsurilor de protecţie sanitară.
– Este interzisă activitatea cu publicul a operatorilor economici licenţiaţi în domeniul jocurilor de noroc.
– Organizarea și desfășurarea activității în cadrul cinematografelor, instituțiilor de spectacole și/sau concerte este interzisă la depășirea incidenței de 3/1.000 de locuitori.
– Organizarea și desfășurarea spectacolelor de tipul drive-in sunt interzise la nivelul județelor/localităților unde incidența cumulată în ultimele 14 zile a cazurilor este mai mare de 1,5/1.000 de locuitori.
– Activitatea cultelor religioase, inclusiv a slujbelor și rugăciunilor colective, se desfășoară în interiorul și/sau în afara lăcașurilor de cult, cu respectarea regulilor de protecție sanitară, stabilite prin ordinul comun al ministrului sănătății și al ministrului afacerilor interne, emis în temeiul art. 45 și al art. 71 alin. (2) din Legea nr. 55/2020, cu modificările și completările ulterioare.
– Scenariul 3 – peste 3 la mie. Unitățile de învățământ intră în scenariul roșu: copiii de grădiniță și cei din clasele I-IV merg la școală, restul urmând cursuri online.