You are currently viewing EDITORIAL: AU SERVICIILE INFLUENȚĂ ÎN POLITICĂ?

EDITORIAL: AU SERVICIILE INFLUENȚĂ ÎN POLITICĂ?

  • Post category:Editorial

Europa Liberă: Dar serviciile au influență în politică?
SILVIU PREDOIU: „Au pentru că vrea politicul. Pentru că politicul vine la servicii nu să le ceară, ci să le întrebe ce să facă. Aceasta este problema. Nu spune: „uite ce vreau eu să fac pe spațiul X, în baza informațiilor primite, am ajuns la concluzia că asta trebuie făcut”. Politicianul spune în schimb: „Dar dumneavoastră ce credeți că ar trebui să fac pe spațiul X?” Și în momentul acela, s-au și inversat raporturile”.
Doar un scurt fragment din interviul pe care generalul Predoiu l-a acordat redacției Europa Liberă este revelator față de o situație intenabilă greu de justificat.
Rolurile s-au inversat, serviciile controlează politicul și nu invers.
Deciziile politice nu se mai iau in forurile instituționale ale statului ci se transmit în plic factorului politic lipsit de viziune, curaj și forță decizională.
De ce s-a ajuns aici ? Pentru că o clasă politică dezbinată , frământată de multe ori de probleme sterile nu și-a asumat cu onestitate și responsabilitate buna guvernare in spiritul folosului național. Au apărut spații libere de manevră pe care serviciile de informații au considerat că trebuie să le ocupe in lipsa unei decizii politice ferme. De aceea situația din România de astăzi este in contradicție cu spiritul controlului parlamentar din țările occidentale, unde, ani de zile parlamentele au dat impresia că serviciile actionează la limita legii si trebuie puse sub presiune tot timpul pentru a respecta limitele legale ale mandatului lor si a lucra in slujba interesului național.
Acest trend a fost accentuat dupa dezvăluirile lui Edward Snowden – referitor la interceptările masive ale NSA in Europa. Ca urmare țări precum Marea Britanie, Germania, Franța au demarat procese profunde de evaluare a legislației și a mecanismelor de protecție parlamentare si judiciare, care au produs recomandări ce sunt acum in curs de implementare , provocând restructurarea sistemelor de control. Practica actuală din discursul parlamentar, in care nu se identifică nici o problemă, nici o vină, nicio responsabilitate a dus la decredibilizarea controlului. Aceasta poate fi insă doar o problema de percepție, nu neapărat o problemă de substantă – in condițiile actuale de transparență (sau mai bine zis de opacitate a controlului), nu se poate face o evaluare obiectivă.

Analizele controlului parlamentar al serviciilor de informații in România se focalizează pe aspectele formale ce țin de legislatie si structura comisiilor. Lipsesc insă evaluările de performanță parlamentară care să analizeze efectele controlului parlamentar asupra serviciilor, indicatorii folosiți de acestea in evaluarea activitații de informații, parametrii calitativi ai dialogului executiv-legislativ, modul in care comisiile coopereaza etc.

RĂZVAN IONESCU