You are currently viewing EDITORIAL: Medalia „Serviciul Credincios” conferită în 1890 șefului de gară din Târgoviște

EDITORIAL: Medalia „Serviciul Credincios” conferită în 1890 șefului de gară din Târgoviște

  • Post category:Editorial

Urmare a raportului lui Al. Lahovari, ministrului Afacerilor Străine, cancelar al Ordinelor, nr. 1.869 din 31 ianuarie 1890, regele Carol I a semnat în București, la 3 februarie 1890, decretul nr. 356 (aflat la Arhivele Naționale Istorice Centrale, Ministerul Afacerilor Externe. Cancelaria Ordinelor, dosar nr. 502/1890), prin care îi acorda lui Manolescu Eftimie, șef de gară din Târgoviște, Medalia „Serviciul Credincios” clasa I. Prin același act normativ, s-au conferit și altor persoane, atât medalia menționată mai sus, cât și Medalia „Serviciul Credincios” clasa a II-a. Potrivit adeverinței de primire a însemnelor și brevetului Medaliei „Serviciul Credincios” clasa I, semnată la Târgoviște, în 28 februarie 1890, Manolescu Eftimie s-a născut la 12 ianuarie 1850, în București și își avea domiciliul în Gara Târgoviște.

Apelând la faleristică, la heraldică și la sigilografie, prezentăm descrierea medaliei, precum și reproducerile grafice ce provin de la Arhivele Naționale Istorice Centrale și de pe site-ul https://www.ordersandmedals.ro.

Medalia „Serviciul Credincios” a fost instituită în anul 1878, pentru a recompensa serviciile militare și civile aduse statului. Conform Regulamentului Medaliei „Serviciul Credincios”, sancționat prin Decretul regal nr. 882 din 8 aprilie 1878 (aflat, sub formă de copie, la Arhivele Naționale Istorice Centrale, Ministerul Afacerilor Externe. Cancelaria Ordinelor, dosar nr. 642): „medalia se compune: cea de clasa I-a dintr-o piesă de metal galben cu un diametru de 30 mm și o grosime de 2 ½ mm, forma sa este rotundă; cea de clasa a II-a dintr-o piesă de metal alb având aceleași dimensiuni și formă.

Medalia „Serviciul Credincios” clasa I (avers și revers). Sursa: https://www.ordersandmedals.ro.

Medaliile de amândouă clasele poartă pe o parte (avers), în relief, armele țării, iar pe partea opusă (revers), stampat în relief, cuvintele SERVICIU / CREDINCIOSU înconjurate de o ghirlandă de stejari și lauri care se unesc jos printr-o fundă. Medalia poartă pe partea superioară coroana domnească și un inel prin care se trece panglica de moar albastru, cu câte o dungă argintie pe fiecare margine. Panglica este lată de 30 mm, iară dunga pe margine de 2 ½ mm”.

 

dr.Laurențiu Ștefan Szemkovics,

Consilier Arhivele Naționale Istorice Centrale București