You are currently viewing EDITORIAL: Sigiliul orașului Târgoviște imprimat pe un document din 23 mai 1883

EDITORIAL: Sigiliul orașului Târgoviște imprimat pe un document din 23 mai 1883

  • Post category:Editorial

La Arhivele Naţionale Istorice Centrale din Bucureşti, în fondul „Florescu Th. Jean”, se află, printre altele, un document (nr. 36) prin care Primăria urbei Târgoviște, în urma petiției înregistrată la № 1169, certifică că Alexandrina D. Florescu este de naționalitate română și de religie ortodoxă.

Înscrisul este autentificat cu un sigiliu rotund (37 mm), imprimat cu tuș albastru, având în emblemă stema unită a Principatelor Române (combinând herburile Ţării Româneşti şi ale Moldovei): scut de tip francez modern, dreptunghiular, cu talpa în acoladă, despicat, având în cartierul din dreapta acvila, redată din faţă, cu aripile deschise şi orientate în jos, cu capul spre aripa stângă, ținând în cioc o cruce latină așezată oblic, în bară, iar în cel din stânga capul de zimbru cu o stea cu șase raze între coarne. Scutul este timbrat de o coroană închisă, terminată cu glob crucifer. În exergă, mărginită de un cerc liniar la exterior, legenda: * PRIMARUL URBEI / TÂRGOVIȘTEA * DISTRICT. DÂMBOVIȚA.

Întrucât sigiliul este, pe alocuri, ilizibil, am făcut descrierea stemei de mai sus după o stemă asemănătoare aflată în emblema unei matrice sigilare conservată tot la Arhivele Naţionale Istorice Centrale, în colecția „Matrice sigilare” (nr. 2888).

În cazul de față, ne confruntăm cu o situație rară, întrucât după schimbarea stemelor țării prin Legea pentru fixarea şi stabilirea armelor României (1867), prin Legea pentru modificarea armelor ţării (1872) și după ce România a fost proclamată regat (14 martie 1881), sigiliul amintit mai înainte să aibă în emblemă stema Principatelor Unite Române folosită, îndeosebi, în perioada 1862-1866.

 

dr. Laurențiu Ștefan Szemkovics,

Consilier Arhivele Naționale Istorice Centrale București