You are currently viewing FINANTE: Ministerul Finanțelor a lansat trei noi emisiuni de titluri de stat în cadrul Programului Tezaur

FINANTE: Ministerul Finanțelor a lansat trei noi emisiuni de titluri de stat în cadrul Programului Tezaur

  • Post category:FINANCIAR

Ministerul Finanțelor a lansat trei noi emisiuni de titluri de stat în cadrul Programului Tezaur, cu maturități de 1, 3 și 5 ani și dobânzi de 4,25%, 4,75%, 5,10 %. Titlurile de stat au valoare nominală de 1 leu și sunt în forma dematerializată.
Titlurile de stat pot fi cumpărate:

  • Între 06 – 20 decembrie 2021 de la unitățile Trezoreriei Statului;
  • Între 06 – 17 decembrie 2021 pentru mediul urban și 06 – 16 decembrie 2021 pentru mediul rural, prin Compania Națională Poșta Română.

Dobânda este anuală, plătibilă la termenele prevăzute în prospectul de emisiune. De asemenea, titlurile de stat emise în cadrul Programului Tezaur sunt transferabile și se pot răscumpăra în avans. Un investitor poate efectua una sau mai multe subscrieri în cadrul unei emisiuni.
Investitorii au posibilitatea anulării subscrierilor deja efectuate doar în perioada de subscriere, prin depunerea unei cereri.Sunt eligibile persoanele fizice care au împlinit vârsta de 18 ani la data efectuării subscrierii.
Veniturile obținute din investirea în oferta de economisire lansată de Ministerul Finanțelor sunt neimpozabile.Fondurile obținute de Ministerul Finanțelor în calitate de emitent, ca urmare a emisiunii de titluri de stat, vor fi utilizate pentru finanțarea deficitului bugetar și refinanțarea datoriei publice.P
rospectul de emisiune și orice eventuale modificări ale acestuia vor fi publicate pe: www.mfinante.gov.ro (secțiunea Datorie publică) , www.posta-romana.ro.