You are currently viewing I.Ș.J. Dâmbovița: Programul privind repartizarea normelor didactice in perioada 23-26 august 2021

I.Ș.J. Dâmbovița: Programul privind repartizarea normelor didactice in perioada 23-26 august 2021

În atenția cadrelor didactice titulare, care solicită completarea normei didactice sau detașare și a candidaților înscriși pentru repartizare pe perioadă determinată, în baza notelor/mediilor obținute la concursurile naționale, sesiunile 2021 – 2015 .

Ședințele de repartizare pe posturi didactice/catedre, organizate la nivelul județului Dâmbovița, conform prevederilor Metodologiei-cadru, aprobate prin OMEC 5991/2020, cu modificările și completările ulterioare, se vor desfășura la sediul Inspectoratului Școlar Județean Dâmbovița, conform anunțurilor de mai jos.

-23.08.2021 – Repartizare Completare norma + Detasare in baza rezultatelor de la Concursurile nationale + Art.63
-24.08.2021 – Repartizare Candidati care au obtinut cel putin nota/media 7 la Concursul national din 2021
-25.08.2021 – Repartizare Detasare la cerere in baza punctajelor obtinute (prin concurs specific)
-26-27.08.2021 – Repartizare Candidati cu rezultate la Concursurile nationale din 2021, 2020, 2019, 2018, 2017, 2016, 2015

ANEXA 18 – Ordinea ocuparii posturilor/catedrelor in Sedintele de repartizare din perioada 24-27.08.2021