You are currently viewing MINISTERUL EDUCATIEI: Diriginții și învățătorii nu mai au voie să-i întrebe pe părinți ce ocupație au

MINISTERUL EDUCATIEI: Diriginții și învățătorii nu mai au voie să-i întrebe pe părinți ce ocupație au

Profesorii diriginți și învățătorii nu-i vor mai întreba pe părinții elevilor unde lucrează, ce funcție au sau ce meserie, se arată într-o informarea trimisă de Ministerul Educației către inspectoratele școlare și directorii școlilor.
ministerul anunță că „începând cu anul școlar 2021 – 2020, profesorii diriginți și învățătorii nu vor solicita, colecta și prelucra informații cu privire la locul de muncă, ocupația sau profesia părinților/reprezentanților legali ai elevilor”, potrivit documentului.
Secretarii de stat care semnează actul, Radu Szekely și Sorin Ion, precizează în informare că „respectând prevederile GDPR și prevederile Legii nr 180 din 18 iulie 2018 privind măsuri de punere în aplicare a Regulamentului UE, în fila corespunzătoare a catalogului școlar, vor rămâne necompletate rubricile dedicate locului de muncă al părinților, dacă aceste rubrici sunt prevăzute.
Această solicitare vine în sprijinul asigurări echității și egalității de șanse, indiferent de contextul social și de statutul socio-economic al familiei”, precizează documentul.„Până la actualizarea actelor de studiu, profesorii diriginți și învățători vor completa doar rubricile referitoare la adresa și numărul de contact al părinților reprezentanților legali ai elevilor”, încheie informarea.
Precizarea vine în condițiile în care cataloagele școlare conțin o filă în care profesorii erau nevoiți să completeze, pe lângă datele de contact ale părinților, și profesia și ocupația acestora.