You are currently viewing MINISTERUL EDUCATIEI: Probele de competențe digitale și lingvistice se echivalează, nu se mai susțin

MINISTERUL EDUCATIEI: Probele de competențe digitale și lingvistice se echivalează, nu se mai susțin

Guvernul a adoptat ordonanța de urgență potrivit căreia, la examenul național de bacalaureat 2021, se echivalează/se recunosc probele de evaluare a competențelor lingvistice și digitale.
Măsurile adoptate vizează interesul elevilor, având în vedere organizarea examenului de bacalaureat în condiții excepționale, conforme cu normele de protecție sanitară aplicabile în perioada de alertă, pentru anul şcolar 2020-2021.
Astfel, la examenul național de bacalaureat, se echivalează/se recunosc probele de evaluare a competențelor, respectiv:
-proba de evaluare a competenţelor lingvistice de comunicare orală în limba română;
-proba de evaluare a competenţelor lingvistice de comunicare orală în limba maternă, pentru elevii care au urmat studiile liceale într-o -limbă a minorităţilor naţionale;
-proba de evaluare a competenţelor lingvistice într-o limbă de circulaţie internaţională studiată pe parcursul învăţământului liceal;
-proba de evaluare a competenţelor digitale.”

„Ministerul Educației va emite ordinul de aprobare a metodologiei de punere în aplicare a acestei măsuri în termen de 15 zile de la intrarea în vigoare a ordonanței de urgenţă”, se precizează în comunicatul de presă.

În prezent, calendarul examenului de Bacalaureat 2021 prevede evaluarea competențelor în perioada 14-25 iunie la prima sesiune și perioada 23-31 august pentru sesiunea din toamnă.

CALENDARUL examenului de Bacalaureat 2021:

Sesiunea iunie – iulie 2021

-31 mai – 4 iunie 2021 – Înscrierea candidaților la prima sesiune de examen
-4 iunie 2021 – Încheierea cursurilor pentru clasa a XII-a/a XIII-a
-14-16 iunie 2021 – Evaluarea competențelor lingvistice de comunicare orală în limba română -proba A
-16-17 iunie 2021 – Evaluarea competențelor lingvistice de comunicare orală în limba maternă – proba B
-18-23 iunie 2021 – Evaluarea competențelor digitale – proba D
-23-25 iunie 2021 – Evaluarea competențelor lingvistice într-o limbă de circulație internațională – proba C
-28 iunie 2021 – Limba și literatura română – proba E.a) – proba scrisă
-29 iunie 2021 – Proba obligatorie a profilului – proba E.c) – proba scrisă
-30 iunie 2021 – Proba la alegere a profilului și specializării – proba E.d) – proba scrisă
-1 iulie 2021 – Limba și literatura maternă – proba E.b) – proba scrisă
-5 iulie 2021 – Afișarea rezultatelor la probele scrise până la ora 12,00) și depunerea contestațiilor în intervalul orar 12,00 – 18,00
-6 – 9 iulie 2021 – Rezolvarea contestațiilor
-9 iulie 2021 – Afișarea rezultatelor finale

Sesiunea august – septembrie 2021

-19 – 26 iulie 2021 – Înscrierea candidaților la a doua sesiune de examen, inclusiv a candidaților care au promovat examenele de corigențe
-16 august 2021 – Limba și literatura română – proba E.a) – proba scrisă
-17 august 2021 – Proba obligatorie a profilului – proba E.c) – proba scrisă
-18 august 2021 – Proba la alegere a profilului și specializării – proba E.d) – proba scrisă
-19 august 2021 – Limba și literatura maternă – proba E.b) – proba scrisă
-23-24 august 2021 – Evaluarea competențelor lingvistice de comunicare orală în limba română – proba A
-25 august 2021 – Evaluarea competențelor lingvistice de comunicare orală în limba maternă – proba B
-26 – 27 august 2021 – Evaluarea competențelor digitale – proba D
-30 – 31 august 2021 – Evaluarea competențelor lingvistice într-o limbă de circulație internațională – proba C
-31 august 2021 – Afișarea rezultatelor la probele scrise (până la ora 12,00) și depunerea contestațiilor (orele 12,00 – 18,00)
-1- 3 septembrie 2021 – Rezolvarea contestațiilor
-3 septembrie 2021 – Afișarea rezultatelor finale