You are currently viewing MINISTERUL EDUCATIEI: Școlile trebuie să se înscrie pe plaftforma de vaccinare

MINISTERUL EDUCATIEI: Școlile trebuie să se înscrie pe plaftforma de vaccinare

Scolile trebuie să se înscrie pe platforma de vaccinare pe care se fac programări pentru etapa a doua a campaniei de vaccinare, în care sunt incluși și angajații din educație.
O adresă similară a fost trimisă duminică și rectorilor.

„Având în vedere faptul că începând cu data de 17 decembrie 2020 a intrat în vigoare H.G. nr. 1031/2020 privind aprobarea Strategiei de vaccinare împotriva COVID-19 în România precum și faptul că a fost deschisă Etapa a II-a de vaccinare împotriva COVID-19, care include populația cu grad de risc și lucrătorii care desfășoară activități în domenii-cheie/esențiale, printre care personalul din unitățile și instituțiile de învățământ, vă solicităm să diseminați informațiile către toate unitățile de învățământ în vederea întreprinderii măsurilor necesare pentru asigurarea accesului personalului didactic, didactic auxiliar și nedidactic la programul de vaccinare împotriva COVID-19
În acest sens, fiecare unitate de învățământ va desemna o persoană responsabilă cu înregistrarea unității de învățământ preuniversitar pe plaforma alocată campaniei de vaccinare, centralizarea datelor de identitate și programarea la vaccinare a personalului angajat în respectiva unitate.
De asemenea, Ministerul Educației solicită înscrierea cu prioritate a următorilor angajați:
-angajații din învățământușl preșcolar (unde nu e obligatoriu portul măștii de către copii)
cadrele didactice care lucrează nemijlocit cu elevii
-angajații unităților de învățământ preuniversitar care urmează să funcționeze cu prezența fizică începând din 8 februarie.
Fiecare unitate de învățământ preuniversitar va transmite inspectoratului școlar județean /ISMB numele persoanei responsabile cu acțiunea de vaccinare, funcția și datele de contact ale acesteia în cursul zilei de 18 ianuarie, până la orele 16.00, urmând ca inspectoratele școlare să transmită situația către ministerul Educației până marți, 19 ianuarie, ora 12.00”, se arată în nota transmisă inspectoratelor școlare.