You are currently viewing SENAT: TVA de 5% pentru manualele școlare, cărțile în format audio, multimedia sau electronic

SENAT: TVA de 5% pentru manualele școlare, cărțile în format audio, multimedia sau electronic

Camera Deputaţilor a adoptat un proiect de lege ce modifică o prevedere din Legea 227/2015 privind Codul fiscal, în sensul aplicării cotei reduse de TVA de 5% și pentru manualele școlare și cărțile în format audio, multimedia sau electronic.
Potrivit expunerii de motive, soluţia legislativă este justificată de necesitatea alinierii legislaţiei naţionale de profil la prevederile Directivei (UE) 2018/1713 a Consiliului din 6 noiembrie 2018 de modificare a Directivei 2006/112/CE în ceea ce priveşte cotele de taxă pe valoarea adăugată aplicate cărţilor, ziarelor şi periodicelor.
„Cota redusă de 5% se aplică asupra asupra bazei de impozitare pentru următoarele livrări de bunuri şi prestări de servicii: livrarea de manuale şcolare, cărţi, ziare şi reviste, pe suport fizic şi/sau pe cale electronică, cu excepţia celor care au, în totalitate sau în mod predominant, un conţinut video sau un conţinut muzical audio şi a celor destinate exclusiv sau în principal publicităţii”, prevede actul normativ.
Astfel, din punct de vedere al dreptului european, iniţiativa legislativă intră sub incidenţa reglementărilor statuate la nivelul Uniunii Europene, subsumate Politicii în domeniul fiscal, segmentul legislativ – impozit indirect, sectorul – impozit pe cifra de afaceri/TVA.
S-au înregistrat 302 voturi „pentru” şi două abţineri
Votul Camerei a fost decizional, actul normativ mergând spre promulgare.