You are currently viewing ITM DÂMBOVIȚA: Acțiuni pentru asigurarea securității și protecției lucrătorilor care își desfășoară activitatea în industria extractivă

ITM DÂMBOVIȚA: Acțiuni pentru asigurarea securității și protecției lucrătorilor care își desfășoară activitatea în industria extractivă

  • Post category:ITM

COMUNICAT DE PRESĂ – INSPECTORATUL TERITORIAL DE MUNCĂ DÂMBOVIȚA

Inspecția Muncii, prin Inspectoratele Teritoriale de Muncă, a derulat, pe parcursul anului 2023, o campanie națională de verificare privind obligațiile angajatorilor de a implementa măsurile necesare pentru asigurarea securității și protecției lucrătorilor care își desfășoară activitatea în industria extractivă de suprafață și subteran. Acțiunea s-a desfășurat în intervalul august – noiembrie 2023, pe fondul numărului relativ ridicat de accidente de muncă, și al gravității acestora, în domeniul de activitate vizat.

În cadrul controalelor desfășurate de către inspectorii SSM din cadrul ITM Dâmbovița, la 15 angajatori au fost constatate 28 de deficiențe, în urma cărora s-au dispus 28 de măsuri de intrate în legalitate și s-au aplicat 28 de sancțiuni contravenționale, în valoare de 7 mii de lei. S-a dorit ca acțiunea să aibă cu precădere un caracter preventiv-informativ, urmărindu-se îmbunătățirea securității șì sănătății la locul de muncă.

Principalele neconformități depistate, la nivelul județului Dâmbovița au fost:
– nu se efectuează informarea lucrătorilor asupra riscurilor existente la locurile de muncă;
– nu se controlează modul in care măsurile stabilite în planul de prevenire și protecție sunt cunoscute și aplicate de către toți lucrătorii;
– căile de acces și ieșirile în caz de urgență nu sunt menținute în mod permanent libere;
– elementele mobile ale stațiilor de sortare nu sunt prevăzute cu protectori şi dispozitive de protecţie care să împiedice accesul în zonele periculoase.

Din analiza datelor referitoare la dinamica accidentelor de muncă înregistrate, la nivel național, în perioada 2017-2022, în domeniul vizat, s-a constatat următoarea evoluție:
• În anul 2017: 52 accidente de muncă, din care 4 accidente mortale şi 48 cu incapacitate temporară de muncă;
• În anul 2018: 18 accidente de muncă, din care 4 accidente mortale și 14 cu
incapacitate temporară de muncă;
• În anul 2019: 22 accidente de muncă, din care 0 accidente mortale şi 22 cu incapacitate temporară de muncă;
• In anul 2020: 16 accidente de muncă, din care 5 accidente mortale și 11 cu
incapacitate temporară de muncă;
• În anul 2021: 24 accidente de muncă, din care un accident mortal și 23 cu incapacitate temporară de muncă;
• În anul 2022: 17 accidente de muncă, din care un accident mortal și 16 cu incapacitate temporară de muncă

Cele mai frecvente cauze care au generat producerea acestor accidente de muncă au fost: electrocutarea, nerespectarea metodelor de exploatare, nerespectarea termenelor de executare a operațiunilor de mentenanță, căderi de la același nivel, surpări ale taluzurilor.