You are currently viewing JURIDIC: Incitarea la violenţă, ură sau discriminare pe criteriul opiniei sau apartenenței politice este infracțiune

JURIDIC: Incitarea la violenţă, ură sau discriminare pe criteriul opiniei sau apartenenței politice este infracțiune

  • Post category:Juridic

Legea nr. 258/2023 prevede modificarea art. 369 din Legea nr. 286/2009 privind Codul penal.
Se prevede că incitarea publicului, prin orice mijloace, la violenţă, ură sau discriminare împotriva unei categorii de persoane sau împotriva unei persoane pe motiv că face parte dintr-o anumită categorie de persoane definită pe criterii de rasă, naţionalitate, etnie, limbă, religie, gen, orientare sexuală, opinie ori apartenenţă politică, avere, origine socială, vârstă, dizabilitate, boală cronică necontagioasă sau infecţie HIV/SIDA se pedepseşte cu închisoare de la 6 luni la 3 ani sau cu amendă.
Sursa: Societatea civilă profesională de avocați „Gabriel Cioacă & Asociații”