You are currently viewing NU-TI UITA ISTORIA: 11 iunie 1848-Ziua începerii revoluției în Țara Românească

NU-TI UITA ISTORIA: 11 iunie 1848-Ziua începerii revoluției în Țara Românească

La 11 iunie 1848, domnitorul Țării Românești, Gheorghe Bibescu, este silit să semneze „Constituţia” (proclamaţia şi programul de la Islaz) şi să recunoască guvernul revoluţionar provizoriu.
Astfel începe revoluția de la 1848 în Țara Românească.