You are currently viewing MINISTERUL SANATATII: Noi măsuri pentru asigurarea neîntreruptă a decontării serviciilor medicale

MINISTERUL SANATATII: Noi măsuri pentru asigurarea neîntreruptă a decontării serviciilor medicale

  • Post category:Sanatate

A fost aprobat proiectul OUG nr.44/14.04.2022 privind stabilirea unor măsuri în cadrul sistemului de sănătate, precum şi pentru interpretarea, modificarea şi completarea unor acte normative.
Actul normativ stabileşte o serie de măsuri pentru asigurarea neîntreruptă a decontării serviciilor medicale, medicamentelor şi dispozitivelor medicale, inclusiv pentru unele servicii medicale cuprinse în cadrul programelor naţionale de sănătate curative în actualul context epidemiologic.
„Medicii de familie şi medicii din ambulatoriul clinic de specialitate pot acorda în continuare consultaţii medicale la distanţă pentru pacienţii cu afecţiuni cronice şi boli cu potenţial endemo-epidemic. De asemenea, terapiile psihiatrice şi serviciile conexe actului medical furnizate de psihologi şi logopezi se pot acorda în continuare la distanţă. Consultaţiile la distanţă se validează fără a fi necesară utilizarea cardului naţional de asigurări sociale de sănătate sau a documentelor înlocuitoare ale acestuia. Investigaţiile paraclinice efectuate în regim ambulatoriu, necesare monitorizării pacienţilor diagnosticaţi cu COVID-19, după externarea din spital sau după încetarea perioadei de izolare, precum şi a pacienţilor diagnosticaţi cu boli oncologice, diabet zaharat, afecţiuni rare, boli cardiovasculare, boli cerebrovasculare, boli neurologice, se efectuează în termen de maximum 5 zile lucrătoare de la data solicitării acestora, chiar dacă furnizorul aflat în relaţie contractuală cu casa de asigurări de sănătate a epuizat fondurile lunare contractate la momentul solicitării; pentru decontarea contravalorii acestora, sumele contractate iniţial se suplimentează prin acte adiţionale”, anunţă Ministerul Sănătăţii.
Pentru asigurarea accesului neîntrerupt la tratament al pacienţilor cu afecţiuni oncologice, serviciile medicale spitaliceşti de chimioterapie cu monitorizare, acordate în regim de spitalizare de zi, precum şi serviciile de radioterapie cuprinse în programele naţionale de sănătate finanţate de CNAS, se acordă gratuit tuturor pacienţilor care au nevoie de aceste tratamente.
Decontarea contravalorii acestora se face de casele de asigurări de sănătate, la nivelul realizat, suplimentând sumele contractate iniţial cu furnizorii de servicii medicale, prin acte adiţionale, după încheierea lunii în care acestea au fost acordate, dacă a fost depăşit nivelul contractat.