You are currently viewing SANATATE: Telemedicină pentru pacienții unităţilor sanitare publice şi private

SANATATE: Telemedicină pentru pacienții unităţilor sanitare publice şi private

  • Post category:Sanatate

Camera Deputaţilor a adoptat, în calitate de for decizional, un proiect de lege care reglementează cadrul legal general care să permită tuturor unităţilor sanitare publice şi private să acorde asistenţa medicală prin telemedicină.
Astfel, cabinetele medicale ambulatorii ale medicilor de familie şi de alte specialităţi, centre de diagnostic şi tratament, centre medicale, centre de sănătate, laboratoare, precum şi prin alte unităţi sanitare publice şi private, precum şi unităţi sanitare publice şi private cu paturi pot asigura asistenţa medicală profilactică şi curativă şi prin telemedicină, potrivit Ordonanţei de urgenţã a Guvernului 196/2020 pentru modificarea şi completarea Legii 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, unităţile.
Serviciile medicale prin telemedicină pot fi acordate în mod nediscriminatoriu oricărei persoane de toţi profesioniştii din domeniul sănătăţii care folosesc tehnologiile informaţionale şi de comunicare, mijloace de comunicare la distanţă, pentru schimbul de informaţii valide pentru diagnosticul, tratamentul şi prevenirea bolilor şi accidentelor, cercetarea şi evaluarea medicală, precum şi pentru asistenţa continuă a furnizorilor de servicii medicale, toate în interesul promovării sănătăţii.
”Telemedicina este totalitatea serviciilor medicale furnizate la distanţă, fără prezenţa fizică simultană a personalului medical şi a pacientului, pentru stabilirea diagnosticului, indicarea tratamentului, monitorizarea unor afecţiuni sau indicarea unor metode de prevenţie a bolilor, în mod securizat, prin intermediul tehnologiei informaţiei şi mijloacelor electronice de comunicare”, prevede ordonanţa de urgenţă.