You are currently viewing Modele oficiale pentru declarații și adeverinte necesare pentru deplasarea în afara locuinței în intervalul orar 23.00-05.00

Modele oficiale pentru declarații și adeverinte necesare pentru deplasarea în afara locuinței în intervalul orar 23.00-05.00

Modelul declarației pe propria răspundere pentru deplasarea în afara locuinței în intervalul orar 23.00-05.00 și modelul adeverinței de la angajator, pot fi descărcate de pe site-ul stirioficiale.ro, accesând link-urile de mai jos:

https://stirioficiale.ro/storage/0611_Model%20Declaratie%20proprie%20Raspundere.pdf

https://stirioficiale.ro/storage/0611_Adeverinta%20pentru%20angajatori.pdf

Începând de luni, 9 noiembrie, în toate localitățile din România, se interzice circulației persoanelor în afara locuinței/gospodăriei în intervalul orar 23.00 – 05.00.

Circulația persoanelor în afara locuinței/gospodăriei este permisă în intervalul orar 23.00 – 05.00 pentru următoarele motive:

a) deplasarea în interes profesional, inclusiv între locuință/gospodărie și locul/locurile de desfășurare a activității profesionale și înapoi;
b) deplasarea pentru asistență medicală care nu poate fi amânată și nici realizată de la distanță, precum și pentru achiziționarea de medicamente;
c) deplasări în afara localităților a persoanelor care sunt în tranzit sau efectuează călătorii al căror interval orar se suprapune cu perioada interdicției cum ar fi cele efectuate cu avionul, trenul, autocare sau alte mijloace de transport de persoane și care pot fi dovedite prin bilet sau orice altă modalitate de achitare a călătoriei;
d) deplasarea din motive justificate, precum îngrijirea/însoţirea copilului, asistenţa persoanelor vârstnice, bolnave sau cu dizabilităţi ori deces al unui membru de familie.

Pentru verificarea motivului deplasării în interes profesional, persoanele sunt obligate să prezinte, la cererea personalului autorităților abilitate, legitimația de serviciu, adeverința eliberată de angajator sau o declarație pe propria răspundere;

Pentru verificarea motivului deplasării în interes personal, persoanele sunt obligate să prezinte, la cererea personalului autorităților abilitate, o declarație pe propria răspundere, completată în prealabil;

Declarația pe propria răspundere trebuie să cuprinda:

– numele și prenumele

-data nașterii

-adresa locuinței/gospodăriei/locului activității profesionale

-motivul deplasării

-data completării și semnătura.