You are currently viewing LUCIENI: Anunț luare decizie etapa de încadrare  pentru proiectul ” Construire sală sport tip școlară-Proiect tip în satul Lucieni, comuna Lucieni, județul Dâmbovița”

LUCIENI: Anunț luare decizie etapa de încadrare pentru proiectul ” Construire sală sport tip școlară-Proiect tip în satul Lucieni, comuna Lucieni, județul Dâmbovița”

UAT COMUNA LUCIENI, anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către Agenția pentru Protecția Mediului Dâmbovița: nu se supune evaluării impactului asupra mediului; nu se supune evaluării adecvate; nu se supune evaluării impactului asupra corpurilor de apă, în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul
” Construire sală sport tip școlară-Proiect tip în satul Lucieni, comuna Lucieni, județul Dâmbovița” propus a fi amplasat în județul Dâmbovița, comuna Lucieni, satul Lucieni, strada Școlii.
Proiectul deciziei de încadrare și motivele care o fundamentează pot fi consultate la următoarea adresă de internet http://apmdb.anpm.ro.
Publicul interesat poate înainta comentarii/observații, la proiectul deciziei de încadrare în termen de 10 zile de la publicarea pe pagina de internet a autorității competente pentru protecția mediului.