You are currently viewing LUCIENI:  ANUNȚ ASUPRA DEPUNERII SOLICITĂRII DE OBŢINERE A AVIZULUI DE MEDIU PENTRU PROIECTUL MENŢIONAT ŞI DECLANŞAREA ETAPEI DE ÎNCADRARE

LUCIENI: ANUNȚ ASUPRA DEPUNERII SOLICITĂRII DE OBŢINERE A AVIZULUI DE MEDIU PENTRU PROIECTUL MENŢIONAT ŞI DECLANŞAREA ETAPEI DE ÎNCADRARE

PRIMĂRIA COMUNEI LUCIENI, adresa: Adresa: Localitatea: Lucieni, Strada: Principală nr. 779, Județul Dâmbovița, Cod postal: 137265, Cod Unic de Inregistrare: 4280353, Telefon: 0245/242530, Fax: 0245/242574, E-mail: primar@primarialucieni.ro, beneficiar al proiectului Actualizare Plan Urbanistic General și Regulament Local de Urbanism Comuna Lucieni, Județul Dâmbovița, anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de obţinere a  Avizului de Mediu pentru proiectul  menţionat şi declanşarea etapei de încadrare.Prima versiune a proiectului poate fi consultata la sediul Agenţiei pentru Protecția Mediului Dâmbovița, Municipiul Târgoviște, Calea Ialomiței, nr. 1,  în zilele de luni – vineri, între orele 09,00 – 13,00.

Observaţii/comentarii şi sugestii se primesc în scris la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Dâmbovița în termen de 15 zile de la data publicării anunţului.

PRIMĂRIA COMUNEI LUCIENI