You are currently viewing AGRICULTURA: „Creditul Fermierului”- program care va sprijini fermierii români

AGRICULTURA: „Creditul Fermierului”- program care va sprijini fermierii români

  • Post category:Agricultura

Un proiect de ordonanță al Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale (MADR) prevede ca fermierii români, care își desfășoară activitatea în domeniul producției agricole primare, ar putea primi în acest an ajutoare de stat de peste 161 de milioane de euro prin „Creditul Fermierului”.
Acesta este un program care urmăreşte sprijinirea accesului la lichidităţi, în contextul crizei provocate de agresiunea Rusiei împotriva Ucrainei.
„Bugetul schemei de ajutor de stat este de maximum 815,5 milioane lei, echivalentul în lei a aproximativ 164,1 milioane euro, şi se implementează numai în limita sumelor disponibile în soldul contului de disponibil simbol din „Fondul pentru creditare şi garantare a creditelor”, precum şi a prevederilor bugetare anuale aprobate cu această destinaţie în bugetul Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale”, se arata in proiect.
în cadrul schemei de ajutor de stat „Creditul Fermierului” se acordă beneficiarilor eligibili un ajutor de stat sub formă de grant care acoperă componenta de dobândă reprezentând partea de ROBOR la 3 luni, acordată pe o perioadă de maximum 60 luni, fără a depăşi cuantumul nominal stabilit prin acordul de finanţare, dar nu mai mult de echivalentul în lei al sumei de 280.000 de euro/beneficiar. Toate cifrele utilizate trebuie să fie brute, şi anume înainte de deducerea impozitelor sau a altor taxe.
„Plata grantului se efectuează până la data 30 iunie 2030 inclusiv fără a se depăşi cuantumurile nominale stabilite prin acordurile de finanţare. În situaţia în care pe perioada de valabilitate a creditului nivelul componentei de dobândă reprezentând ROBOR la 3 luni depăşeşte nivelul prevăzut în acordul de finanţare, beneficiarul are obligaţia de a plăti diferenţa”, se precizează în proiect.
Beneficiarii „Creditului Fermierului” pot fi operatorii economici, asociaţiile agricole, persoane fizice autorizate, întreprinderi individuale şi familiale, asociaţiile de fermieri, care îşi desfăşoară activitatea în domeniile agricultură, vânătoare şi servicii anexe.