You are currently viewing ULMI: Anunț  luare decizie etapa de încadrare de către Agentia Pentru Protectia Mediului Dambovita

ULMI: Anunț luare decizie etapa de încadrare de către Agentia Pentru Protectia Mediului Dambovita

  • Post category:Anunt

Comuna Ulmi prin reprezentant Tita Petrut Bogdan anunta publicul interest asupra luarii deciziei etapei de incadrare de catre Agentia Pentru Protectia Mediului Dambovita: nu se supune evaluarii impactului asupra mediului / nu se supune evaluarii adecvate / nu se supune evaluarii impactului asupra corpurilor de apa, in cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul ‘Construire sediu administrative, Primarie’, propus a se realiza in Com. Ulmi, sat Ulmi, str. Principala, nr. 115, jud. Dambovita.
Proiectul deciziei de incadrare si motivele care o fundamenteaza pot fi consultate la sediul A.P.M. Dambovita, din Municipiul Targoviste, str. Calea Ialomitei, nr. 1, Judetul Dambovita, in zilele de luni – vineri, intre orele 9.00 – 16.00, precum si la urmatoarea adresa de internet http://apmdb.anpm.ro.
Publicul interesat poate inainta comentarii / observatii, la proiectul deciziei de incadrare in termen de 10 zile de la publicarea pe pagina de internet a autoritatii competente pentru protectia mediului.