You are currently viewing CHINDIA MEDIA: O carte, cât o întreagă istorie – „GENERALUL TOMA DUMITRESCU (1877-1936). Personalitatea, cariera militară și activitatea diplomatică”

CHINDIA MEDIA: O carte, cât o întreagă istorie – „GENERALUL TOMA DUMITRESCU (1877-1936). Personalitatea, cariera militară și activitatea diplomatică”

Investigațiile pe marginea unor subiecte care nu mai aparțin, de acum, istoriei mai recente, au beneficiat și ele de libertatea de a descoperi surse încă inedite, încă bogate și pline de semnificații majore, cum este și cazul lucrării întocmite de domnul profesor Mărculescu Cornel. Lucrarea de față, țintește conturarea și evaluarea unei pesonalități foarte puțin cunoscute în istoriografia noastră. Ea aparține generațiilor care au asigurat evoluția onorabilă și eficientă a României Moderne, la sfârșitul secolului al XIX-lea și în prima jumătate a secolului al XX-lea. Este vorba, în fond, de o lămurire în plus, argumentată temeinic, a mecanismului social, cultural și psihologic ce a generat meritocrația românească de atunci, cea militară, în cazul generalului Toma Dumitrescu (1877-1936).

Ceea ce și-a propus autorul în lucrarea de față este de a consacra o monografie unui militar de excepție, pe nedrept ignorat sau uitat, generalul Toma Dumitrescu, care a făcut cinste nu numai uniformei militare, ci și poporului din rândul căruia provenea și, mai ales, comunității locale natale, satul Racovița, astăzi comuna Bucșani, județul Dâmbovița. La nivel istoriografic, informațiile în ceea ce-l privește pe generalul Toma Dumitrescu, sunt lacunare sau dispersate în puține lucrări sau studii de istorie militară, fără a exista o abordare unitară menită a-i contura personalitatea complexă și evoluția carierei profesionale.

Reconstituirea acesteia din urmă, una strălucită de altfel, a fost posibilă în urma unor investigații profunde ale autorului în arhivele naționale, militare și diplomatice, precum și consultarea unei vaste bibliografii, inclusiv periodice de specialitate din perioada respectivă. Rezultatul îl reprezintă o lucrare bine închegată, structurată cronologic pe patru capitole tematice, bine echilibrate, care urmăresc ascensiunea profesională a lui Toma Dumitrescu și urcarea treptelor ierarhiei militare până la gradul, pe deplin meritat, de general de divizie. O viață de om închinată carierei militare și țării, atent și în mod documentat reconstituită de către autor, pildă generațiilor de astăzi și de mâine.

Prof.univ.dr. Ion Stanciu

Lansarea oficială a cărții „GENERALUL TOMA DUMITRESCU (1877-1936). Personalitatea, cariera militară și activitatea diplomatică”, scrisă de domnul Cornel Marculescu, directorul cotidianului on-line Chindiamedia.ro, a avut loc, joi 8 septembrie 2022, ora 11.00, în cadrul Salonului Editorial „Ion Heliade Rădulescu” (ediția a XXI-a), organizat de Biblioteca Județeană „Ion Heliade Rădulescu” Dâmbovița, cu prilejul Zilelor Municipiului Târgovişte (8-11 septembrie). Evenimentul s-a bucurat de participarea unui public numeros și de sprijinul și colaborarea/parteneriatul care există între Biblioteca Județeană „Ion Heliade Rădulescu” Dâmbovița și cotidianul Chindiamedia.ro.

Următoarea escală pe care a făcut-o „Generalul Toma Dumitrescu”, a fost făcută la Craiova, în Cetatea Băniei, acolo unde, autorul, alături de prof.univ.dr.habil. Iulian Oncescu, de la Universitatea Valahia din Târgoviște, au prezentat în tandem cartea apărută sub auspiciile Editurii Cetatea de Scaun, mulțumind pe această cale domnului Dan Mărgărit, directorul prestigioasei și apreciatei edituri la nivel național, pentru disponibilitatea și amabilitatea acordată ca această carte inedită de istorie militară să vadă lumina tiparului. Evenimentul s-a desfășurat în ziua de 6 octombrie 2022, în cadrul Conferinței Naționale „Oltenia-Interferențe culturale”, Ediția a XI-a, Craiova, organizată de către Muzeul Olteniei.

A urmat periplul lansării de carte, la invitația lansată de către doamna Carmen Călimăneț, în ziua de 17 octombrie 2022, când domnul prof.dr. Cornel Mărculescu, a avut onoarea să fie invitat la Biblioteca Garnizoanei Târgoviște, unde autorul a prezentat ultima sa apariție editorială dedicată carierei unui general dâmbovițean de excepție: Toma Dumitrescu (1877-1936). Aici, într-o atmosferă deosebită, și în prezența domnului col. ing. Cristian Biță, comandantul Garnizoanei Târgoviște, gazda noastră, doamna bibliotecar Carmen Călimănescu, ne-a purtat de la un moment la altul ca într-o piesă de teatru, prefațând astfel seria activităților dedicate la nivel județean și național zilei de 25 octombrie – Ziua Armatei Române.

În mod firesc, nu putea să lipsească din acest pelerinaj al lansărilor de carte, Universitatea Valahia din Târgoviște, acolo unde, domnul profesor Cornel Mărculescu și-a definitivat studiile de doctorat în anul 2015 cu teza, „GENERALUL TOMA DUMITRESCU (1877-1936). Personalitatea, cariera militară și activitatea diplomatic”. Astfel, în ziua de 27 octombrie 2022, în cadrul Bibliotecii Universității Valahia din Târgoviște, la invitatia doamnei Director Ramona Stanciu, a fost prezentată monografia acestui general dâmbovițean reprezentativ, pe nedrept ignorat sau uitat până acum, evenimentul fiind organizat magistral de către domnul prof. univ. dr. habil. Iulian Oncescu, de la Departamentul de Istorie, Universitatea Valahia Târgovişte.

Saga încă nu s-a terminat, astfel încât, Generalul Toma Dumitrescu, îndrăgostit de Cetatea Băniei, datorită autorului cărții prof.dr. Cornel Mărculescu, pe care îl leagă sentimente profunde de acest loc, a revenit la Craiova în ziua de 10 noiembrie 2022, la Universitatea din Craiova, în cadrul Conferinței Naționale „Elitele și Mecanismele Puterii (Secolelele XV-XX), unde, autorul a prezentat articolul intitulat „Generalul Toma Dumitrescu (1877-1936) și Idealismul de la Geneva (1925)”. Mulțumim pe această cale inițiatorului și organizatorului acestui eveniment deosebit, domnului prof.univ.dr.habil. Sorin Liviu Damean, decanul Facultății de Istorie din cadrul Universității din Craiova, căruia îi adresăm toată considerația și gratitudinea  noastră.

Punctul terminus, sau borna de vârf privind cartea dedicată de către domnul prof.dr. Cornel Mărculescu, generalului Toma Dumitrescu (1877-1936), a reprezentat-o, Evenimentul Cultural la care Editura Cetatea de Scaun a fost parte integrantă, în ziua de Joi 8 decembrie 2022, între orele 16.00 -16.45 – în spațiul de evenimente Marin Preda, în cadrul ediţiei cu numărul 29 a Târgului de Carte GAUDEAMUS Radio România, în Pavilionul B2 al Complexului Expoziţional Romexpo, eveniment organizat de Radio România și finanţat de Ministerul Culturii. Cu ocazia acestui eveniment deosebit, au luat cuvântul invitații autorului cărții, domnul prof. col. Alexandru Oșca și domnul lector.univ.dr. Alin Spânu, de la Universitatea din București.

 

ChindiaMedia.ro