You are currently viewing EDITORIAL: NOI ȘI UNIVERSUL (X)

EDITORIAL: NOI ȘI UNIVERSUL (X)

  • Post category:Editorial

Astăzi va voi vorbi despre teoriile privind apariția vieții pe planeta noastră.
Ele sunt multe si am sa enumăr câteva dintre ele:

1. Teoria generației spontane
Acesta teorie este cea mai veche idee despre apariția vieții pe Pământ, care a fost susținută și de doctrina lui Democrit.
Conform acestei teorii viața a apărut ca rezultat al forțelor mecanice ale naturii. Primele apariții ale forțelor vii sau nașterea lor spontana din apa și nămol ar fi rezultatul unei combinații întâmplătoare, mai exact rezultatul fuziunii celor mai mici particule de pământ umed cu atomii focului.
In prezent problema originii vieții este intens disputata.
Credeți ca acesta teorie este cu adevărat veridică ?

2. Teoria Oparin-Haldene.
Aceasta teorie a fost elaborata de Biochimiștilor rus A.I Oparin și prezentată la Congresul Societății Botanice Ruse din anul 1922 și, mai târziu, de britanicul JBS Haldene, care a formulat o idee similară in 1928. Autorii acestei teorii au fragmentat drumul de dezvoltare pana la materia vie in trei etape: Etapa Neorganica – este etapa apariției hidrocarburilor primare; Etapa Organica – este etapa in care aminoacizii au apărut in condiții speciale; Etapa biologica – este ultima etapa in care substanțele proteice gata alcătuite in procesele anterioare au dat naștere unor sisteme capabile de metabolism.

3. Teoria proteineidelor
SW Foc a realizat in anii 1965-1969 mai multe experimente in care a arătat ca din acizii aspartic și glutamic se pot forma polimeri numiți proteinoide, ca urmare a însușirilor comune ale proteinelor. In anumite condiții de temperatura și in prezenta apei sărate, acestea pot forma microsfere, care au capabilitatea de a-și spori volumul prin adăugarea de alți doi proteinoizi sau prin absorbția subsanntelor din mediu și însușirea de a se înmulți prin diviziune. Acestea, la rândul lor, pot sa se transforme in niște lanțuri asemănătoare cu algele. De aici a puți porni viața.

Acestea sunt doar câteva dintre teoriile privind apariția vieții. Nu am menționat nimic despre evoluționism.
Consider ca niciuna din teoriile mai sus explicate nu este veridică, deși sunt susținute de câteva dovezi. Înclin sa cred ca viața pe Pământ a apărut dintr-un amestec de substanțe pana s-a ajuns la organismele unicelulare, dar un factor important îl pot avea si materiile provenite din spațiu, cu care Pământul a fost asaltata in perioada timpurie.
Sau poate ca viața însăși a venit din spațiu. Se poate ca un stramos de-al nostru, acum câteva miliarde de ani, sa fi găsit Pământul ca un loc unde sa evolueze si sa ducă specia mai departe