You are currently viewing MONOGRAFIA JUDEŢULUI DÂMBOVIŢA (1943) – PARTEA A XXIII-A

MONOGRAFIA JUDEŢULUI DÂMBOVIŢA (1943) – PARTEA A XXIII-A

  • Post category:Editorial

Aşezarea istorică a românilor(continuare)

Comuna Colacul, cu 1908 români – ortodocşi şi 2 alte naţionalităţi.
Are 2 şcoli, o biserică cu hramul „Naşterea Maicii Domnului” şi un Cămin Cultural „Renaşterea Naţională”.
Comuna Colanul, cu 831 români – ortodocşi, 4 alte naţionalităţi.
Are 2 şcoli, o biserică şi un Cămin Cultural.
Comuna Colibaşi, cu 1600 români – ortodocşi, un german – catolic şi 3 alte naţionalităţi.
Are 2 şcoli şi o biserică, un Cămin Cultural „Lumina”.
Comuna Comişani, cu 2701 români – ortodocşi, un ungur – reformat, 3 germani – catolici şi 12 alte naţionalităţi. Are o şcoală, o biserică şi un Cămin Cultural.
Comuna Conţeşti, cu 3031 români – ortodocşi, 2 unguri – reformaţi, 6 germani – catolici şi 1 alte naţionalităţi. Are 3 şcoli, 2 biserici parohiale şi un Cămin Cultural.
Comuna Cornăţel, cu 2626 români – ortodocşi, 1 german – catolic.
Are 4 şcoli, 2 biserici şi Cămin Cultural în curs de organizare.
Comuna Corneşti, cu 3305 români – ortodocşi şi 10 alte naţionalităţi. Are 3 şcoli, 2 biserici şi un Cămin Cultural „Viaţa Satului”.
Costeşti Deal, cu 1017 români – ortodocşi. Are o şcoală primară, o biserică.
Comuna Costeşti Vale, cu 3122 români – ortodocşi, un german – catolic şi 1 de altă naţionalitate. Are 2 şcoli, 2 biserici şi 2 Cămine Culturale.
Comuna Crovu, cu 3524 români – ortodocşi. Are 3 şcoli, 2 biserici.
Comuna Cuza Vodă, cu 589 români – ortodocşi. Are o şcoală.[ Ibidem, f. 48.]
Comuna Dobra, cu 2386 români – ortodocşi, un german – catolic şi 1 altă naţionalitate. Are o şcoală primară şi o biserică.
Comuna Doiceşti, cu 3782 români – ortodocşi, un ungur – catolic, 6 germani – catolici şi 2 alte naţionalităţi. Are 3 şcoli, o biserică şi un Cămin Cultural „Regele Mihai I”.
Comuna Dragodana, cu 2827 români – ortodocşi, 4 alte naţionalităţi. Are 3 şcoli, o biserică şi 2 Cămine Culturale.
Comuna Dragomireşti, cu 2020 români – ortodocşi, unul altă naţionalitate. Are o şcoală şi o biserică.
Comuna Fieni cu 3157 români – ortodocşi, 9 unguri – catolici, 27 germani – catolici şi 25 alte naţionalităţi.
Are 2 şcoli, 2 biserici şi un Cămin Cultural al Fabricii de Ciment.
Comuna Finta, cu 2620 români – ortodocşi. Are 2 şcoli, o biserică.
Comuna Frasin, cu 3571 români – ortodocşi. Are 4 şcoli, 2 biserici.
Comuna Găiseni, cu 2612 români – ortodocşi, un ungur – reformat. Are o şcoală, o biserică şi un Cămin Cultural „Regele Mihai I”.
Comuna Gemenea, cu 2127 români – ortodocşi. Are 3 şcoli şi 3 biserici.
Comuna Gheboaia, cu 2026 români – ortodocşi şi 60 alte naţionalităţi. Are o şcoală, o biserică şi un Cămin Cultural „Marele Voevod Mihai”.
Comuna Gheboieni, cu 1236 români – ortodocşi, un ungur – reformat şi 6 alte naţionalităţi. Are o şcoală, o biserică şi un Cămin Cultural „Mihail Eminescu”.
Comuna Ghergani, cu 1685 români – ortodocşi, un german – catolic şi 47 alte naţionalităţi. Are o şcoală, 2 biserici.
Comuna Ghimpaţi, cu 1200 români – ortodocşi. Are o şcoală, o biserică şi un Cămin Cultural „Grigore Alexandrescu”.
Comuna Ghineşti, cu 908 români – ortodocşi, are oşcoală şi o biserică.
Comuna Glâmbocata, cu 1974 români – ortodocşi. Are 2 şcoli, o biserică, un Cămin Cultural „Deşteptarea”.
Comuna Glodeni, cu 3087 români – ortodocşi. Are o şcoală, o biserică, un Cămin Cultural „Înălţarea”.
Comuna Gorgota, cu 1348 români – ortodocşi. Are o şcoală, o biserică.
Comuna Gura Foii, cu 1943 români – ortodocşi, 2 germani – catolici (…). Are 3 şcoli, 2 biserici şi un Cămin Cultural.
Comuna Gura Ocniţei, cu 2483 români ortodocşi, 38 unguri – catolici, 24 germani – catolici, un evreu – mozaic, 38 alte naţionalităţi.
Are o şcoală, o biserică şi 2 Cămine Culturale.
Comuna Gura Şuţii, cu 4051 români – ortodocşi, 2 germani – catolici şi 1 altă naţionalitate. Are 2 şcoli, 2 biserici.
Comuna Hăbeni, cu 2136 români – ortodocşi, un ungur catolic.[ Ibidem, f. 49.] Are 2 şcoli primare, 2 biserici şi 2 Cămine Culturale.
Comuna Hulubeşti, cu 1485 români – ortodocşi. Are 3 şcoli, o biserică şi un Cămin Cultural „Vulturul”.
Comuna Ioneşti, cu 1943 români – ortodocşi. Are 2 şcoli, 2 biserici şi un Cămin Cultural „Lumina Poporului”.
Comuna Izvoarele, cu 1675 români – ortodocşi şi 3 alte naţionalităţi. Are 3 şcoli primare, 2 biserici.
Comuna Jugureni, cu 2363 români – ortodocşi. Are 3 şcoli primare, 2 biserici şi un Cămin Cultural „Maior Vasile Buiescu”.
Comuna Lăculeţe, cu 1424 români – ortodocşi, 2 germani – catolici. Are o şcoală, o biserică şi un Cămin Cultural „Buna Vestire”.
Comuna Lazuri, cu 1676 români – ortodocşi, 16 alte naţionalităţi. Are 2 şcoli, o biserică şi un Cămin Cultural „Nenişor”.
Comuna Lucieni, cu 2492 români – ortodocşi. Are 2 şcoli, 3 biserici.
Comuna Ludeşti, cu 1850 români – ortodocşi. Are 2 şcoli şi 2 biserici.
Comuna Lunguleţu, cu 3710 români ortodocşi şi 2 alte naţionalităţi. Are 2 şcoli, 2 biserici şi un Cămin Cultural „Călin Rădulescu”.
Comuna Măgura cu 1891 români – ortodocşi. Are o biserică şi o şcoală.
Comuna Măneşti, cu 3094 români – ortodocşi şi 4 alte naţionalităţi. Are 3 şcoli, 3 biserici şi un Cămin Cultural „Nicolae Bălcescu”.
Comuna Mărceşti, cu 2088 români – ortodocşi. Are o şcoală, o biserică şi un Cămin Cultural „Renaşterea”.
Comuna Mătăsaru, cu 3579 români – ortodocşi, 4 alte naţionalităţi. Are 4 şcoli şi 2 biserici.
Comuna Suburbană Matei Voevod, cu 1695 români ortodocşi. Are o şcoală pe teritoriul comunei Târgovişte, un Cămin Cultural la aceiaşi şcoală şi aparţin bisericii parohiale „Sf. Nifon”.
Comuna Mircea Vodă, cu 960 români – ortodocşi. Are 2 alte naţionalităţi.
Aşezămintele Culturale sunt: o şcoală, o biserică şi un Cămin Cultural „Vasile Cârlova”.
Comuna Mogoşani, cu 3646 români – ortodocşi, un german – catolic. Are 4 şcoli, 3 biserici şi 2 Cămine Culturale.
Comuna Moroeni, cu 4008 români – ortodocşi, 9 unguri – catolici, 29 germani – catolici, 9 evrei – mozaici şi 125 alte naţionalităţi. Are 3 şcoli, o biserică şi un Cămin Cultural „Moroeni”.
Comuna Morteni, cu 3428 români – ortodocşi, un ungur – reformat şi 3 alte naţionalităţi. Are 2 şcoli, o biserică