You are currently viewing EDITORIAL: Ordinul „Steaua României” acordat în 1902 unui căpitan din Regimentul 3 Dâmbovița № 22

EDITORIAL: Ordinul „Steaua României” acordat în 1902 unui căpitan din Regimentul 3 Dâmbovița № 22

Urmare a raportului ministrului ad-interim al Afacerilor Străine, cancelar al Ordinelor, nr. 8283/1902, regele Carol I a semnat în București, la 9 mai 1902, decretul nr. 1.610 (aflat la Arhivele Naționale Istorice Centrale, Ministerul Afacerilor Externe. Cancelaria Ordinelor, dosar nr. 87/1902), prin care acorda căpitanului Pelimon Romulus, din Regimentul 3 Dâmbovița № 22, Ordinul „Steaua României” în gradul de Cavaler, cu dreptul de a purta însemnele militare. Prin același act normativ, decorația, în același grad, s-a conferit și altor militari.

Prezentăm, apelând la faleristică, la heraldică și la sigilografie, descrierea distincției, precum și reproducerile grafice ce provin de la Arhivele Naționale Istorice Centrale din București și de la colecționarul Nelu Aldea.

Ordinul „Steaua României” a fost instituit prin legea nr. 1108 din 10 mai 1877 și avea scopul de a recompensa serviciile militare și civile aduse statului român. Conform Regulamentului Ordinului „Steaua României” nr. 2001 din 6 august 1885 (aflat, sub formă de copie, la Arhivele Naționale Istorice Centrale, Ministerul Afacerilor Externe. Cancelaria Ordinelor, dosar nr. 642): «Ordinul „Steaua României” este o cruce cu smalț albastru, înconjurată de raze, purtând coroana regească.

Centrul crucii este de smalț roșu, înconjurat cu ramuri de stejari verzi, având pe o parte vulturul cu deviza IN FIDE SALUS, iar pe cealaltă parte cifra regelui Carol I (două litere „C” adosate și intercalate în care este înscrisă cifra romană „I”) încoronată de o coroană închisă, terminată cu glob crucifer, totul aurit. Crucea, cu smalț albastru, este, pentru Cavaleri, de argint și cu diametrul de 40 milimetri. Cavalerii poartă decorațiunea pe partea stângă a pieptului, atârnată de o cordea moarată roșie, cu marginile albastre-închis, fără rozetă. Pentru militari, forma decorației este tot ca cea pentru civili, cu diferența numai că fiecare clasă are pe decorațiune două spade suspendate deasupra crucii».

 

dr. Laurențiu Ștefan Szemkovics,

Consilier Arhivele Naționale Istorice Centrale București