You are currently viewing EDUCAȚIE RUTIERĂ : CENTURA DE SIGURANȚĂ

EDUCAȚIE RUTIERĂ : CENTURA DE SIGURANȚĂ

  • Post category:general

Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 195/2002-reactualizata

Art.97
(1)Copiii cu vârsta sub 12 ani sau cu înaltimea sub 150 cm trebuie sa poarte centuri de siguranta adaptate greutatii si dimensiunilor lor, iar cei cu vârsta sub 3 ani se transporta numai în dispozitive de retinere omologate.

(2)Conducatorilor de autovehicule le este interzis sa transporte copii cu vârsta de pâna la 12 ani pe scaunul din fata, chiar daca sunt tinuti în brate de persoane majore, în timpul deplasarii pe drumurile publice.

(3)Se interzice conducatorilor de autovehicule, precum si persoanelor care ocupa scaunul din fata sa tina în brate animale în timpul deplasarii pe drumurile publice.

(4)Se excepteaza de la obligatia de a purta centura de siguranta:
a)conducatorii de autoturisme pe timpul executarii manevrei de mers înapoi sau care stationeaza;
b)femeile în stare vizibila de graviditate;
c)conducatorii de autoturisme care executa servicii de transport public de persoane, în regim de taxi, când transporta pasageri;
d)persoanele care au certificat medical în care sa fie mentionata afectiunea care contraindica purtarea centurii de siguranta;
e)instructorii auto, pe timpul pregatirii practice a persoanelor care învata sa conduca un autovehicul pe drumurile publice sau examinatorul din cadrul autoritatii competente în timpul desfasurarii probelor practice ale examenului pentru obtinerea permisului de conducere.

(5)Persoanele prevazute la alin. (4) lit. d) sunt obligate sa aiba asupra lor certificatul medical, în continutul caruia trebuie sa fie mentionata durata de valabilitate a acestuia.

(6)Afectiunile medicale pentru care se acorda scutire de la portul centurii de siguranta, precum si modelul certificatului medical se stabilesc prin ordin al ministrului sanatatii publice, care se publica în Monitorul Oficial al României, Partea I.